Je leest:

Schoolroutes in kaart

Schoolroutes in kaart

Auteur: | 31 augustus 2005

Op donderdag 1 september gaat Opwegnaarschool.nl van start. Dit vernieuwende internetproject pakt de verkeersveiligheid bij scholen aan. Het project, dat in Maastricht begint, helpt kinderen via een website de knelpunten op de weg van en naar school in kaart te brengen.

Het project Opwegnaarschool.nl (OWNS) is een initiatief van het verkeersadviesbureau Via Advies en de populair-wetenschappelijk website Kennislink (www.kennislink.nl), in samenwerking met 3VO. Het idee komt voort uit een eerdere publieksmeting via internet, de Grote GriepMeting.

Opwegnaarschool is een nieuwe manier om via internet lokatiegericht verkeersonderwijs aan te bieden aan leerlingen van de groepen 6, 7, en 8 van het basisonderwijs. Daarbij kan iedereen die betrokken is bij een verkeersveilige schoolomgeving op unieke wijze gebruik maken van de kennis van organisaties zoals 3VO, Via Advies, SWOV en Kennislink. Basisschool Het Spoor in Maastricht is de pilot-school voor het onderzoek. Donderdag 1 september nemen wethouder Depondt-Olivers en wethouder Aarts OWNS officieel in gebruik.

Invoeren van een persoonlijke schoolroute op de OWNS-site. bron: Opwegnaarschool.nl

Persoonlijke schoolroute

De basis van OWNS is de persoonlijke schoolroute die leerlingen via de website www.opwegnaarschool.nl opgeven én uit hun veiligheidsbeleving op deze route. Met deze informatie gaan docenten en leerlingen op lokatie aan de slag om lesopdrachten uit te voeren. Hierbij leren de scholieren omgaan met verkeersonveiligheid op hun eigen schoolroute. De lesopdrachten zijn via de website beschikbaar.

De informatie over de schoolroutes, vervoerswijzen en door de leerlingen ervaren onveiligheid wordt gebruikt om het Actieprogramma Verkeersveilige School (AVS) op te stellen. Daarbij werken de school en ouders samen om maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid rond scholen vergroten. De OWNS-site biedt daarbij hulp. Gemeenten en politie kunnen met de OWNS-gegevens een specifiek beleid voor veilige schoolroutes opstellen.

Selectie van verkeersknooppunten op de schoolroute. bron: Opwegnaarschool.nl

Erkenning van probleem: bij tweederde van scholen verkeer onveilig

Jarenlang vocht 3VO voor de erkenning van het probleem van de onveilige schoolomgeving. Begin dit jaar presenteerde de organisatie een onderzoek, waaruit bleek dat het verkeer bij tweederde van de scholen onveilig was. Ondertussen hebben ook de minister van Verkeer en Waterstaat en de onderzoekinstelling SWOV het probleem erkend.

Samen met VIA-Advies en Kennislink heeft 3VO de website samengesteld, waarop kinderen hun schoolroute kunnen aangeven. Kinderen en hun begeleiders leggen de route virtueel af. Door de ogen van het kind zelf worden knelpunten zichtbaar. Daarna biedt de site een werkopdracht aan, waarmee het kind kan oefenen, eventueel met de begeleider. 3VO heeft de inhoud van het educatieve deel van de site verzorgd. Kinderen, ouders en de gemeente krijgen op deze manier inzicht in de verkeerssituatie in de buurt van de school.

In een later stadium gaat Kennislink OWNS ontwikkelen voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs. Daarbij is niet alleen aandacht voor de praktische verkeersveiligheid, maar ook voor de wetenschappelijke achtergronden ervan. Leerlingen komen zo in aanraking met begrippen als zichtbaarheid, verlichting, remweg, kreukelzone en botsingsenergie.

Met OWNS worden de gevaarlijkste verkeerssituaties om de school en langs de routes naar de school in kaart gebracht. bron: Opwegnaarschool.nl

Privacybescherming en overige details

Er worden bij het invoeren van de schoolroutes enkele persoonsgegevens van de leerlingen gevraagd. Deze zijn echter alleen zichtbaar voor de docent. Verder worden de ingevoerde schoolroutes binnen OWNS op een dusdanige wijze gepresenteerd dat de individuele route van voordeur tot schoolingang niet te herkennen is. OWNS is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Om toegang te krijgen tot het project betalen deelnemende scholen 200 euro per jaar. Bij deelname in regionaal of provinciaal verband is een kortingsregeling van toepassing.

Brochure Opwegnaarschool.nl

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 31 augustus 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.