Je leest:

Religieuze belasting en liefdadigheid

Religieuze belasting en liefdadigheid

Auteur: | 13 februari 2006

De religieuze belasting, zakat, is een van de vijf zuilen van de islam. De andere vier zijn de geloofsbelijdenis, het religieuze gebed, het vasten en de pelgrimage naar Mekka.

De zakat, als verplichte godsdienstige belasting, maakt duidelijk dat rijkdom niet alleen een individuele aangelegenheid is. Het uit- delen van rijkdom om ritueel rein te worden, verbindt rijkdom aan de umma en laat zien dat verschillende leden verantwoordelijkheid voor elkaar dienen te dragen. Met de opleving in de beleving van islam en de opkomst van islamitische bewegingen, wordt de zakat belangrijker vooral om charitatieve activiteiten te ondersteunen. De zakat al fitr is een religieuze belasting die vrijwel overal tijdens de Ramadan geheven wordt. Tijdens de vasten betaalt iedereen een bedrag aan de imam die dit weer uitdeelt aan armen en anderen die ondersteuning nodig hebben.

Vanuit moskeeën in Nederland en vanuit islamitische hulpverleningsorganisaties wordt aan vrijwilligerswerk en maatschappelijke activering gedaan in Nederland en in het land van herkomst. Daarbij geeft de opbrengst van de zakat financiële ondersteuning. Vrijwilligerswerk wordt vooral geïnspireerd door islamitische waarden als ajr, religieuze verdienste door inzet zonder beloning, adl, rechtvaardigheid, khayr, goedheid, maslaha, maatschappelijk nut.

Bron: barn-i-islam.dk.

In het dagelijks leven is de sadaqa belangrijker: liefdadigheid, niet verplichte maar vrijwillige giften. Het geven van sadaqa, vooral wanneer geven moeite kost, is een religieuze verdienste. Speciaal vrouwen beijveren zich in sadaqa. Zij hebben vaak minder beschikking over geld dan over goederen en maken daar gebruik van om sadaqa te geven. Sadaqa is bijvoorbeeld het geven van maaltijden aan bedelaars, arme en oude buren, speciaal op vrijdag of tijdens de Ramadan, het delen van vlees van het offerdier met armen. Maar ook kleine vormen van sadaqa zijn mogelijk: het delen van brood, snoepjes, nootjes bij de moskee, op straat, op begraafplaatsen aan bedelaars en kinderen.

De sadaqa verstevigt de band tussen moslims onderling en maakt duidelijk dat mensen bereid zijn elkaar te laten delen in al het goede dat van God afkomstig is. In Nederland delen moslims vaak ook met hun Nederlandse niet-moslimburen en vrienden, vooral op feestdagen. Voor moslims heeft dit delen een andere betekenis dan voor de niet-moslimontvanger. Voor een moslim betekent dit het uitdelen van baraka, zegening. Voor zowel moslims als niet-moslims staat het ook in het teken van het onderhouden van goede contacten met de buren. Ook al is die betekenis niet hetzelfde, toch brengt het mensen bij elkaar. Oudere Nederlanders in oude stadswijken worden door hun moslimburen vaak geholpen vanuit deze vorm van liefdadigheid. Sadaqa-giften bevatten voor moslims veel baraka, zegening. Deze giften mogen ook niet geweigerd worden; dat zou de verhouding tussen gever en ontvanger en Gods zegening verstoren.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 februari 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.