Je leest:

Professor Schrijver ontvangt de NWO-Spinozapremie 2005

Professor Schrijver ontvangt de NWO-Spinozapremie 2005

Professor Schrijver ontvangt de NWO-Spinozapremie 2005 voor zijn werk aan combinatoriek en algoritmiek, en de twee standaardwerken die hij schreef op dit gebied. Daarnaast publiceerde hij meer dan 120 artikelen, waarvan hij vaak de enige auteur is.

Professor Schrijver ontvangt de NWO-Spinozapremie 2005 voor zijn werk aan combinatoriek en algoritmiek, en de twee standaardwerken die hij schreef op dit gebied. Daarnaast publiceerde hij meer dan 120 artikelen, waarvan hij vaak de enige auteur is.

Lex Schrijver (Amsterdam, 4 mei 1948) studeerde Wiskunde aan de Vrije Universiteit en promoveerde aldaar in 1977. Na een aanstelling aan het Mathematisch Centrum in Amsterdam, een ZWO-Stipendium aan de Attila Jozsef Universiteit in Hongarije, en een hoogleraarpositie aan de Universiteit van Tilburg, is hij sinds 1989 verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica en sinds 1990 deeltijdhoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Professor Dr. Lex Schrijver. bron: NWO, Paul Wapenaar

Lex Schrijver is al 25 jaar wereldwijd een van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van de combinatoriek en algoritmiek. De wiskundige ontwerpt slimme algoritmen die snel een antwoord berekenen op complexe vragen als: hoe leg je verbindingen in een te ontwerpen chip, of hoe kom je tot een optimale spoorwegdienstregeling?

Schrijver heeft samenhang gebracht in de combinatorische optimalisering, een relatief nieuw veld van wiskundig onderzoek, door het schrijven van de boeken Theory of Linear and Integer Programming en het driedelige Combinatorial Optimization: Polyhedra and Efficiency. Zijn pogingen het onderzoeksveld samen te vatten, leidden tot de ontdekking van hiaten in de theorie. Deze vulde Schrijver vervolgens zelf in met nieuwe bewijzen en stellingen.

Lex Schrijver is doordacht, degelijk en een grote persoonlijkheid met een wijd verbreide faam onder wiskundigen. Hij heeft een ontluikend onderzoeksgebied definitief op de kaart gezet.

Dit artikel is een publicatie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
© Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 24 november 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.