Je leest:

Portalpagina Wiskunde

Portalpagina Wiskunde

Wiskunde is veel breder dan de wiskunde die je op de middelbare school ziet. Rekenen is maar een heel klein onderdeel van wiskunde. Veelmeer geeft wiskunde een abstracte beschrijving van structuren. Belangrijke aspecten zijn logisch nadenken en bewijzen. Op deze pagina geven we een overzicht van wiskunde en wat je ermee kan doen.

Geschiedenis van de wiskunde

De stelling van Pythagoras werd al 500 jaar voor Christus bedacht in Griekenland. Maar zelfs daarvoor werd wiskunde al gebruikt in Babylonië en Egypte om stukken land eerlijk te verdelen. In de middeleeuwen waren het vooral de Arabieren die grote wiskundige ontdekkingen deden. Sinds de 17de eeuw volgden nieuwe ontwikkelingen elkaar snel op en werd het vakgebied wiskunde steeds verder uitgebreid.

Theoretische wiskunde

Theoretische wiskunde wordt ook wel zuivere wiskunde genoemd, omdat ze in principe vrij van mogelijke toepassingen wordt ontwikkeld. Veel theoretisch wiskundig onderzoek blijkt later toch te gebruiken, denk bijvoorbeeld aan het gebruik van priemgetallen voor cryptografie. Theoretische wiskunde omvat verschillende grote deelgebieden als algebra (met getaltheorie als belangrijk onderdeel), analyse, meetkunde, combinatoriek,kansrekening en topologie. Ook logica en verzamelingenleer vallen onder theoretische wiskunde.

Toegepaste wiskunde

Toegepaste wiskunde is wiskunde die bruikbaar is voor andere vakgebieden en het oplossen van praktische problemen. Differentiaalvergelijkingen, numerieke wiskunde en kansrekenen zijn gebieden die door de motivatie van de toepassingen ontstaan zijn. Natuurlijk hebben deze gebieden ook interessante theoretische eigenschappen (daarom staat kansrekenen ook vermeld bij theoretische wiskunde), maar deze gebieden geven meer dan andere nog steeds veel aanleiding tot toepassingen. Dit soort wiskunde wordt onder anderen gebruikt door biologen, economen, sterrenkundigen en informatici. Wiskunde voor natuurkundigen is zelfs een heel eigen vakgebied (mathematische fysica), denk bijvoorbeeld aan snaartheorie.

Recreatieve wiskunde

Recreatieve wiskunde, de naam zegt het al, is wiskunde voor je plezier. Denk aan bekende spelletjes en puzzels. Bijvoorbeeld: bestaat er een winnende strategie voor vier-op-een-rij? Vaak hebben zulke eenvoudige vragen moeilijke antwoorden. Wiskundige grapjes, kunst, gezichtsbedrog en allerlei wiskundige wetenswaardigheden varen ook onder de vlag van de recreatieve wiskunde.

Wiskunde studeren

Als je verder wilt met wiskunde, dan vind je hieronder een overzicht van waar je dat kunt studeren in Nederland. Ook vind je een pagina met voorbeelden van wat je kan worden met wiskunde.

Wiskunde op de hogeschool

Bacheloropleidingen aan Nederlandse universiteiten

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 22 mei 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.