Je leest:

Persoonlijkheid bepaalt taalgebruik

Persoonlijkheid bepaalt taalgebruik

Auteur: | 1 april 2011

De manier waarop je in het leven staat bepaalt de manier waarop je spreekt. Iemand die extravert is spreekt sneller, luider en gevarieerder in toonhoogte dan iemand die introvert is. Ook spreekt hij vaker in de eerste persoon enkelvoud, met minder lidwoorden en minder ontkenningen. Uit Amsterdams onderzoek blijkt nu ook dat extraverte mensen abstractere taal gebruiken.

Hoe zou jij deze afbeelding beschrijven? Een man en een vrouw in een park? Of een stelletje dat ruzie heeft? Als jij voor de eerste omschrijving zou gaan, dan ben je waarschijnlijk een introvert persoon. Maar als je voor de tweede omschrijving gaat, is de kans groot dat je juist extravert bent. Uit onderzoek blijkt dat extraverte mensen eerder geneigd zijn om abstracte taal te gebruiken: ze zeggen niet precies wat ze zien, maar interpreteren de situatie. En dat leidt tot minder concreet taalgebruik.

Verliefd of kussen?

Camiel Beukeboom en zijn collega’s van de Vrije Universiteit lieten veertig werknemers van een groot Amsterdams bedrijf soortgelijke foto’s beschrijven. Vervolgens analyseerden ze hun taalgebruik met behulp van een speciaal taalmodel. De uitkomsten van de taalanalyse vergeleek Beukeboom met de score van de proefpersonen op een vragenlijst die meet hoe extravert iemand is. De onderzoekers vonden een opvallende relatie: extraverte mensen gebruiken abstractere taal dan introverte mensen.

Maar wat is nu precies abstracte taal? “Abstracte taal kenmerkt zich door een sterke mate van interpretatie”, aldus Beukeboom. “Naarmate taal abstracter is gebruik je steeds meer bijvoeglijk naamwoorden en toestandswerkwoorden om het gedrag van mensen te omschrijven. Daarmee omschrijf je persoonlijkheidseigenschappen en gevoelens die niet zichtbaar zijn.” Vergelijk bijvoorbeeld ‘Hij is verliefd’ met ‘Hij kust haar’. Het werkwoord ‘kussen’ is veel concreter dan het woord ‘verliefd’ en past dus beter bij een introvert persoon die alleen beschrijft wat letterlijk zichtbaar is.

Onenigheid

De onderzoekers hebben twee verklaringen voor het verschil in taalgebruik bij introverte en extraverte mensen. “Uit eerder onderzoek bleek al dat extraverte mensen informatie op een meer globale manier verwerken”, legt Beukeboom uit. “Deze losse manier van naar de wereld kijken hangt samen met een hogere mate van interpretatie. En dat wordt vervolgens weer weerspiegeld in het taalgebruik.” Introverte mensen verwerken informatie juist precies en gefocust, en dat uit zich eerder in beschrijvende, concrete taal.

Een tweede oorzaak zien de onderzoekers in de sociale omgang. “Extraverte mensen zijn daar makkelijker in, ze hebben vaak levendige en opgewekte gesprekken waarin ze meerdere onderwerpen op een losse manier bespreken”, aldus Beukeboom. “Ze zijn ook niet bang om een subjectieve mening te verwoorden waarmee iemand het misschien niet eens is. Introverte mensen blijven wellicht liever bij de feiten, omdat daar minder snel onenigheid van komt.”

Lees ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 april 2011
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.