Je leest:

Patiënt in verpleeghuis valt te vaak

Patiënt in verpleeghuis valt te vaak

Ouderen in verpleeghuizen vallen te vaak, en de gevolgen zijn veelal ernstig. Met enkele eenvoudige en goedkope maatregelen kan het aantal valpartijen afnemen met 36% tot zelfs meer dan 50%.

Vallen vormt voor ouderen een groot gezondheidsprobleem. Per bed in Nederlandse verpleeghuizen vallen ouderen jaarlijks bijna twee keer, regelmatig met verregaande gevolgen voor de patiënt. Ongeveer tien procent van de valpartijen bij ouderen leidt tot ernstig letsel, waarvan de heupfractuur veel voorkomt. Nog ernstiger wordt het, als je meeneemt dat de kans dat een oudere overlijdt na zo’n val relatief groot is: 25 tot 30% sterft tijdens het jaar volgend op de heupfractuur.

Bovendien gaan valincidenten ten koste van de kwaliteit van leven ze onnodig hoge zorgkosten met zich mee omdat er extra en onnodige druk op de verzorgers komt te staan. Promovendus Jacques Neyens ontwikkelde een interventiemethode, waarmee het aantal valincidenten flink kan worden verlaagd. Gisteren promoveerde hij hierop aan de Universiteit Maastricht.

Vallen kan en moet minder

“De gevolgen van valpartijen zijn enorm en leiden tot veel onnodig leed. Vooral bij psychogeriatrische verpleeghuispatiënten (ouderen die wegens psychische problemen zoals dementie in een verpleeghuis zitten, red.) is dat risico groot. Een daling van het aantal valpartijen is noodzakelijk en ook mogelijk”, aldus Jacques Neyens, fysiotherapeut bij verpleeghuis De Riethorst Stromenland.

De kans dat een oudere ten val komt, is groot. Bovendien zijn de gevolgen van zo’n valpartij vaak ernstig. Een heupfractuur komt bijvoorbeeld vaak voor.

Neyens onderzocht welke maatregelen valpartijen kunnen voorkomen. Op basis hiervan bedacht hij een interventie, die hij een jaar lang toetste in twaalf verpleeghuizen. Het programma bleek goed te werken: het aantal valpartijen verminderde met 36% tot zelfs meer dan 50%. Tijdens het interventieprogramma werden bijvoorbeeld de verzorgers opgeleid, zodat ze de valrisico’s per individuele patiënt beter leerden herkennen. De patiënten kregen oefentherapie, medicijnen of heupbeschermers, zodat ze niet meer zouden vallen of de gevolgen minder ernstig zouden zijn. Ook de zorginstellingen werden aangepast. Door bijvoorbeeld betere (nacht)verlichting werd de omgeving veiliger en beter herkenbaar.

Betere zorg voor onze ouderen

Deze maatregelen zijn inmiddels opgenomen in het landelijk Zorg voor Beter Verbetertraject Valpreventie, een initiatief van het ministerie van VWS om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Neyens hoopt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg de interventie ook opneemt als norm van verantwoorde zorg, zodat alle verpleeghuizen actief werk moeten gaan maken van het vóórkomen van valpartijen bij ouderen. Want, aldus Neyens, daar valt veel gezondheidswinst voor onze ouderen te behalen en bovendien wordt de druk op de verzorgers verlicht.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Universiteit Maastricht.
© Universiteit Maastricht, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 juni 2007

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.