Je leest:

Paleizen in Ecuador

Paleizen in Ecuador

Auteur: | 7 juni 2006

De veranderingen in de bouw van goedkope huisvesting in Ecuador vormen een symbolische strijd om de ruimte. Dat concludeert ingenieur en antropologe Christien Klaufus in haar proefschrift De steden en de bouwers. Veranderingen in volkswoningbouw en sociale verschuivingen in Riobamba en Cuenca, Ecuador. Christien Klaufus promoveerde aan de Universiteit Utrecht op dit onderzoek.

In Nederland zijn we gewend dat woningen gebouwd worden door professionele architecten en dat de planning van de stad in handen is van stedenbouwkundigen. In de buitenwijken van steden in Ecuador gaat het een beetje anders. Van oudsher bouwen volkswijkbewoners zelf simpele woningen aan de rand van de stad en bemoeien professionele architecten zich met de woonwijken voor de middenklasse. De laatste jaren verschuiven deze verhoudingen door de mondialisering en modernisering.

In Cuenca wordt volksarchitectuur langzamerhand verdrongen door grote, opvallende huizen.

Migrantenarchitectuur

In Cuenca, een provinciestad in het hoogland van Ecuador, is migratie de oorzaak voor veranderingen in de volkswijken. Veel families uit de lagere klassen hebben wel een familielid in het buitenland die geld opstuurt. Die familieleden zijn naar de Verenigde Staten of Europa verhuisd om daar te werken. Met het geld dat de familie van hen ontvangt bouwen ze grote opvallende huizen. Mensen die voorheen tot de lagere klasse behoorden, laten hun financiële vooruitgang zien door te kiezen voor extravagante bouwstijlen. Ze schakelen daarvoor professionele architecten in. Veel architecten vinden de migrantenarchitectuur een uitdrukking van slechte smaak, maar jonge professionals die moeilijk aan werk kunnen komen, nemen de opdrachten in deze buitenwijken graag aan.

In de tweede stad waar Klaufus onderzoek deed, zijn vooral de snelle groei van de stad en de veranderingen in de bevolkingssamenstelling verantwoordelijk voor een verandering in de volkswoningbouw. De mensen die van het naburige platteland naar de stad verhuizen, laten opvallende huizen bouwen. Ook in deze stad komt het geld van de emigranten daarbij van pas. De professionals die een plan moeten maken voor de uitbreiding van de stad zijn in een voortdurende machtsstrijd verwikkeld waardoor er geen goed beleid op papier komt. Iedereen gaat zijn eigen gang.

Klaufus vindt dat er in verhouding teveel aandacht wordt besteed aan de metropolen. Er zou meer aandacht besteed moeten worden aan de effecten van mondialisering en modernisering op het wonen buiten de wereldsteden. Dit is belangrijk omdat huisvesting veel zegt over de sociale organisatie van een samenleving.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 07 juni 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.