Je leest:

Overnemen is ouderwets

Overnemen is ouderwets

Auteur: | 28 september 2007

Hoe kan een bedrijf meer voordeel halen uit zijn positie in een netwerk? Veel bedrijven proberen sterker te staan door andere bedrijven over te nemen. Van Liere laat in zijn proefschrift zien dat partnerships beter kunnen werken dan overnames.

Bedrijven staan op allerlei manieren met elkaar in verbinding. Ze kunnen concurrenten van elkaar zijn of leveranciers. Het is ook mogelijk dat twee partijen van elkaar afhankelijk zijn om succes te halen. Elk bedrijf heeft een positie in een netwerk.

Bij concurrenten spreken we van een horizontaal netwerk. Hebben bedrijven met elkaar te maken in een keten (zoals leveranciers), dan is het een verticaal netwerk. Zijn ze voor succes van elkaar afhankelijk, dan wordt het een ‘double sided netwerk’.

Een voorbeeld van dat laatste is iMode, een dienst die allerlei informatie biedt via het mobieltje. Bedrijven doen alleen mee als er veel lezers zijn; gebruikers alleen als er veel informatie te halen is, ofwel als er genoeg bedrijven meedoen. Die twee partijen hebben elkaar nodig. Onlangs kondigde KPN aan te stoppen met iMode. Het double-sided netwerk faalde, doordat het té gesloten was.

Het is die toegenomen openheid die het functioneren van netwerken fundamenteel verandert. En naast de openheid verandert ook de snelheid waarmee de deelnemers elkaar kunnen bereiken. Dat kan tegen steeds lagere kosten, en met toenemende kwaliteit.

100 miljoen aan adviezen

In zijn proefschrift beschrijft van Liere wat de waarde is van kennis over netwerken (de ‘netwerkhorizon’), en hoe dynamisch de plaats is die een bedrijf inneemt binnen een netwerk. Het is van groot belang, zo betoogt hij, dat een bedrijf zich bewust is van de plaats die het inneemt binnen het netwerk.

Het bedrijf moet weten wie zijn partnerbedrijven zijn, hoe die onderling met elkaar zijn verbonden, wat zij van elkaar weten, wat ze weten van de bedrijven aan wie ze zelf leveren. Zulke vragen kunnen nuttige inzichten opleveren: in hoeverre is een leverancier van mij afhankelijk, omdat ze over weinig of geen informatie beschikt van mijn klanten of concurrenten?

Door de komst van het internet is de kracht van netwerken aanzienlijk toegenomen. Vraag het aan al die ondernemingen die opereren in een omgeving waar het eindproduct zo duidelijk digitaliseerbaar is: de platenmaatschappijen, de makelaars en zelfs ook verzekeraars. Maar ook niet-digitale industrieën opereren steeds vaker in netwerken: investment banking en bio-technologie zijn hiervan goede voorbeelden.

Kenmerk van deze bedrijfstakken is enerzijds dat hun eindproduct informatie is, en anderzijds dat regelmatig de behoefte bestaat om risico’s te delen en gebruik te maken van elkaars capaciteit. ABN Amro zou de afgelopen maanden minstens 100 miljoen hebben betaald voor adviezen van UBS, Morgan Stanley én Goldman Sachs.

Dat zijn drie partijen die ongetwijfeld haarscherp op de hoogte zijn van de plaats die ze innemen in het mondiale netwerk van grootbanken en de er omheen zwermende investment bankers.

Ken uw netwerk

Je zou zelfs kunnen stellen dat een zorgvuldige en intensieve kennis van je netwerk ertoe leidt, dat er minder behoefte bestaat aan een overname. Kennis van je netwerk kan ook aanzienlijk worden vergroot met partnerrelaties. Geen discussies over de nieuwe topman, de plaats van het hoofdkantoor, de nieuwe naam of het nieuwe logo, niets van al die emotionele gevoeligheden.

Wél een intensieve kennisuitwisseling over de krachten in de markt, de grote klanten, de belangrijkste concurrenten en de sterkere positie die de nieuwe combinatie inneemt ten opzichte van de leveranciers.

Overnemen of worden overgenomen is ouderwets. Investeren in de kennis over je netwerk is veel meer van deze tijd. Diederik van Liere pleit er dan ook voor dat bedrijven zich gaan bezinnen over een netwerkstrategie en dat bedrijven hun netwerkpositie in kaart brengen. Het is een interessante gedachte, zeker in het licht van enkele recente overnamepogingen.

Sommige netwerkposities zijn zo waardevol dat er een grote belangstelling voor bestaat. Funda, de exclusieve huizensite van de NVM-makelaars, was er een voorbeeld van. Binnen een paar jaar zwommen er piranha’s in de vijver. Zo zal het nog vele malen gaan. Ken uzelf, zeiden de Grieken. Ken uw netwerk, zegt van Liere.

Nederlandstalige samenvatting proefschrift Van Liere (pdf)

Joost Steins Bisschop is adviseur bij Jungle Rating en columnist bij Het Financieele Dagblad.

Dit artikel is een publicatie van Financieel Dagblad.
© Financieel Dagblad, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 28 september 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.