Je leest:

Oudste Amerikaan geen Clovis-mens

Oudste Amerikaan geen Clovis-mens

Auteur: | 1 april 2011

Columbus ontdekte Amerika. Of waren het de Vikingen? Geen van beiden eigenlijk, want Amerika was allang bewoond door de mens. Zelfs duizenden jaren eerder dan tot nu toe gedacht werd: rond 15.000 jaar geleden, nog voor de Clovis beschaving.

Amerika is al meer dan tienduizend jaar bewoond door de mens. De oudste mensen in Noord-Amerika behoorden tot de Clovis beschaving (vanaf zo’n 13.100 jaar geleden). Maar met nieuwe vondsten uit Texas kan deze theorie definitief van tafel, zo vertellen Michael Waters (Texas A&M Universiteit) en collega’s in Science. Onze mensensoort leefde zelfs al vanaf maximaal 15.500 jaar geleden in Noord-Amerika.

Een deel van de gevonden vuurstenen artefacten.
M. Waters

Eerder onderzoek

Op zichzelf is deze theorie niet nieuw. Eerdere onderzoeken toonden aan dat de mens mogelijk al voor de Clovis cultuur in Noord-Amerika was. Het aantal vondsten in die studies was echter klein en de datering vaak wankel.

Een eerdere studie uit 2008, ook in Science, spreekt van “weinig bewijs voor bewoning van de Amerika’s vóór 13.000 jaar geleden”. Het beste bewijs van een oudere bewoning in de Amerika’s tot dan toe was de Monte Verde vindplaats in Chili met artefacten van 14.600 jaar oud. Ook in het noorden van de VS (in de staat Wisconsin) zijn enkele sites bekend waar mensen joegen op of aas aten van mammoeten zo’n 14.800-14.200 jaar geleden. Er zijn weliswaar veel oudere claims, maar die zijn niet erg betrouwbaar. De Buttermilk Creek vindplaats in Texas (Friedkin), waar Waters en collega’s over rapporteren, is dus mogelijk een stukje ouder.

De vraag is dus eigenlijk niet of de mensen uit Texas de eerste echte onomstotelijke Noord-Amerikanen voor de Clovis cultuur zijn, maar meer hoe de Amerika’s gekoloniseerd werden.

De verspreiding van de mens vanuit Azië naar Noord-Amerika via de Beringstraat zo’n 15.000 jaar geleden.
Google Earth

De vindplaats

De site in Texas zelf was een ideale plaats: in de aardlagen was voldoende vuursteen van goede kwaliteit te vinden voor de oude mens. Ook ligt de vindplaats dichtbij een klein beekje: aan water geen gebrek dus. De vindplaats werd dan ook flink gebruikt voor het maken van artefacten voor het bewerken van bot, hout of ivoor, en huiden. In totaal vonden de onderzoekers 15.528 artefacten van de pre-Clovis periode, waarvan er 56 werktuigen waren. De rest was afvalmateriaal. Al het materiaal was bijzonder goed bewaard gebleven in de kleilagen. De vindplaats zelf bevat ook artefacten van jongere perioden, maar die waren dan ook in jongere, hoger gelegen lagen te vinden. “Onverstoord”, vertelt het artikel over de artefacten op basis van zes methoden.

Ouderdom en verspreiding

Er was de wetenschappers alles aan gelegen om de artefacten goed te dateren. Helaas was er geen organisch materiaal beschikbaar waar C-14 dateringen op gedaan kunnen worden. In plaats daarvan gebruikten de onderzoekers een dateringsmethode gebaseerd op licht. Een conservatieve schatting komt uit op 13.200-15.500 jaar geleden. Niet alleen onderzoek aan deze site laat zien dat de mens al voor de Clovis cultuur in de Noord-Amerika was; ook eerder DNA-onderzoek wijst hierop. Omdat de mens zo zuidelijk is aangetroffen, zijn andere oude vondsten mogelijk. Conclusie? Dit verhaal vormt waarschijnlijk het beginpunt naar meer onomstotelijk bewijs over de vroege bewoning van de Amerika’s.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 april 2011
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.