Je leest:

Ouderen toch wel baat bij griepvaccin

Ouderen toch wel baat bij griepvaccin

Auteur: | 4 augustus 2008

De jaarlijkse griepprik voorkomt in veel gevallen dat mensen op hoge leeftijd griep krijgen. Tot deze conclusie komen onderzoekers van de universiteit van Maastricht in het medisch tijdschrift Lancet Infectious Diseases. Vorig jaar nog werd het effect van de griepvaccinatie bij bejaarden in twijfel getrokken door een groep Amerikaanse wetenschappers.

In 1994 publiceerde een onderzoeksgroep van de universiteit van Maastricht al over het effect van de griepprik bij ouderen. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat jaarlijkse vaccinatie de kans op het optreden van griep kan halveren. Hiermee is de griepprik dus verre van perfect, maar omdat er geen alternatieven zijn en inenting nog steeds de beste bescherming biedt, raden de onderzoekers aan om 65 plussers jaarlijks een griepprik te blijven geven. Ondertussen moet de medische wereld volgens hen werken aan een vaccin dat efficiënter werkt om griep te voorkomen.

Vorig jaar ontstond er verwarring nadat een Amerikaans onderzoeksteam de resultaten van de Nederlanders in twijfel trok. Volgens de Amerikanen was het succes van de griepprik vooral te danken aan het feit dat met name gezonde ouderen zichzelf laten vaccineren. Kwetsbare mensen op hoge leeftijd vormen een belangrijke risicogroep bij sterfte aan de gevolgen van griep. Wanneer deze risicogroep in het Nederlandse onderzoek buiten beschouwing is gelaten, is niet met zekerheid te zeggen dat griepvaccinatie bij ouderen nuttig is, aldus de Amerikaanse onderzoekers.

De Maastrichtenaren hebben het afgelopen jaar hun resultaten uit 1994 opnieuw aan een grondige analyse onderworpen. In een artikel dat deze maand verschijnt in het medisch tijdschrift Lancet Infectious Diseases zetten zij de feiten opnieuw op een rijtje. En de conclusie blijft onveranderd: de bescherming die de jaarlijkse griepprik biedt, neemt niet af op hogere leeftijd. Ook het aantal antistoffen tegen het griepvirus, dat bij ingeënte personen in het bloed wordt gevonden, neemt bij oudere mensen nauwelijks af. Kortom, de griepprik voorkomt in veel gevallen dat ouderen griep krijgen.

Maar dat is niet het hele verhaal, want een deel van de ouderen zal ondanks de griepprik toch griep krijgen. Verloopt de ziekte in dat geval milder dan zonder griepprik? Nieuw Amerikaans onderzoek toont aan dat de sterfte en het aantal complicaties onder ouderen die toch griep krijgen niet minder is als zij een griepprik hebben gehad. In dat opzicht is het griepvaccin dus helemaal niet zo succesvol.

De jaarlijkse griepprik geeft ouderen een kleinere kans om griep te krijgen, maar zorgt er niet voor dat de ziekte milder verloopt. Op dit moment zijn er echter geen alternatieven voorhanden, waarmee een betere bescherming wordt gegarandeerd. Daarom adviseren zowel de Nederlandse als de Amerikaanse onderzoekers om bejaarden tegen de griep te blijven vaccineren.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 04 augustus 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.