Je leest:

Opleiding bepaalt levensduur

Opleiding bepaalt levensduur

Auteur: | 1 oktober 2002
De totale levensverwachting van de Nederlandse bevolking neemt toe, maar er blijven grote verschillen naar sociaal-economische status. Mannen met alleen lager onderwijs leven gemiddeld vijf jaar korter dan mannen met een HBO of universitaire opleiding. Voor vrouwen is het verschil bijna 2,5 jaar.

Voor het berekenen van de levensverwachting maakte TNO Preventie en Gezondheid uit Leiden gebruik van cijfers van het CBS, RIVM, de Erasmusuniversiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is de eerste keer dat voor zowel mannen als vrouwen cijfers gepresenteerd kunnen worden op basis van Nederlandse gegevens.

De levensverwachting voor mannen met alleen lager onderwijs is 73 jaar; voor mannen met een HBO of universitaire opleiding is de levensverwachting 78 jaar. Voor vrouwen bedraagt de levensverwachting respectievelijk 79,5 jaar en 82 jaar. De levensverwachting voor mannen met een HBO of universitaire opleiding lager is wel lager dan de levensverwachting van vrouwen met alleen lager onderwijs.

Een hoger opgeleide leeft tien jaar langer in goede gezondheid (59 jaar) dan lager opgeleide mannen, die worden gemiddeld 49 jaar zonder een chronische ziekte. Het aantal jaren dat mannen met alleen lager onderwijs zich gezond voelen is ongeveer 16 jaar korter dan voor mannen met een HBO of universitaire opleiding. Bij vrouwen is het verschil tussen beide opleidingsniveaus 14 jaar.

In de Verenigde Staten wordt een proces voorbereid tegen de fastfoodindustrie. Een klant met overgewicht claimt dat de fastfoodketens hem hadden moeten waarschuwen dat hamburgers en friet veel vet bevatten. (foto DJ)

De oorzaken voor de verschillen tussen levensduur en opleiding zijn divers. Onderzoekers zijn voorzichtig om harde conclusies te trekken, maar uit eerdere onderzoeken blijkt dat lager opgeleiden minder zorgdragen voor hun gezondheid. Een lager opleiding betekent meestal een lager inkomen waardoor aan kwalitatief hoogwaardige voedsel, dat vaak duurder is, vaak minder prioriteit wordt gegeven. De voedingsgewoonten van lager opgeleiden zijn zo ongezonder.

Met eet meer zout en meer vet, en er wordt meer alcohol gedronken, en meer en op jongere leeftijd gerookt. Daarbij hebben lager opgeleiden vaak gevaarlijkere beroepen, zoals in de bouw- en de transportsector. In 2001 zijn door een overheidscommissie aanbevelingen gedaan om de woon, werk- en leefomstandigheden in lagere sociaal-economische groepen te verbeteren. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat deze aanbevelingen nog steeds actueel zijn, zo vindt TNO.

Dit artikel is een publicatie van Marco van Kerkhoven.
© Marco van Kerkhoven, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 oktober 2002
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.