Je leest:

Ontwikkelingslanden net zo ziek als wij

Ontwikkelingslanden net zo ziek als wij

Auteur: | 6 mei 2004

Hart- en vaatziekten blijken in ontwikkelingslanden een veel belangrijker doodsoorzaak te zijn dan we tot nu toe dachten, vooral onder jongeren, aldus het recente rapport van een groep wetenschappers van het Earth Instituut van de Columbia Universiteit in de Verenigde Staten.

Hart- en vaatziekten kosten in Nederland jaarlijks meer dan 50.000 mensen het leven. Aandoeningen zoals hartinfarcten en aderverkalking treffen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Hart- en vaatziekten hangen samen met het functioneren van ons hart en onze bloedvaten. Zij vormen samen een onmisbaar systeem in ons lichaam. Houdt dit ermee op, dan houdt alles op. Het bloed wordt niet meer door het lichaam gepompt waardoor de weefsels en organen geen zuurstof meer krijgen, zij sterven vervolgens af. Gesteld kan worden dat de westerse manier van leven het risico van hart- en vaatziekten vergroot. Niet voor niets zijn hart- en vaatziekten doodsoorzaak nummer één.

Het onderzoeksteam bestudeerde vijf landen: Brazilie, Zuid Afrika, de autonome Russische republiek Tatarstan, India en China. Voor elk van deze landen berekende het team uiteindelijk ook de toekomstige effecten van hart- en vaatziekten op de samenleving en op de hoeveelheid werk die kan worden verzet in dat land.

Hoe meer “jonge” mensen (35-64 jr.) ziek zijn, hoe minder mensen er kunnen werken, waardoor er uiteindelijk minder werk verzet kan worden door een land en dit gevolgen heeft voor de economie van dat land. Resultaten uit dit onderzoek wijzen uit dat in de vijf onderzoekslanden naar schatting minstens 21 miljoen toekomstige productieve levensjaren verloren gaan per jaar als gevolg van hart- en vaatziekten. In 2020 verwachten de onderzoekers dat het zelfs zal toenemen tot 34 miljoen verloren levensjaren. Dat is te vergelijken met wanneer alle werkende mensen in Nederland 4 jaar lang zouden staken, een heleboel werk wat verloren gaat dus.

Roken is een van de belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van hart- en vaatziekten in ontwikkelingslanden. bron: P VIROT/WHO

Het rapport vermeldt dat in India jaarlijks 5 miljoen mensen aan hart- en vaatziekten overlijden en dat 28% hiervan bestaat uit mensen jonger dan 65 jaar. Dit percentage is zelfs hoger dan het percentage jonge mensen dat in de vijftiger jaren in de VS overleden aan hart- en vaatziekten (nog voordat er in de VS aan preventie werd gedaan!).

Bij levensbedreigende ziekten in ontwikkelingslanden denkt men meestal aan ziekten zoals malaria en AIDS. In Zuid Afrika blijft AIDS ook wel de belangrijkste doodsoorzaak, maar van de onoverdraagbare ziekten nemen de hart- en vaatziekten inmiddels de eerste plaats in. Deze treffen in Zuid Afrika voornamelijk arme vrouwen.

Hart- en vaatziekten zijn, behalve als er erfelijke oorzaken aan ten grondslag liggen, goed te voorkomen aangezien een belangrijk deel van hart- en vaatziekten hebben te maken met onze manier van leven. Het onderzoek wijst uit dat dit in Tatarstan ook het geval is. Hoge bloeddruk, roken, slecht eten en een toenemende zittende levensstijl leidden hier in de afgelopen 20 jaar tot een toename van het aantal doden als gevolg van hart- en vaatziekten onder jonge mannen met 70%.

De westerse leefwijzen zijn ook in China doorgedrongen. bron: Purdue University

Het rapport besluit met een aantal oplossingen voor deze gezondheidsproblematiek waarvan preventie de meeste aandacht nodig heeft. Hart- en vaatziekten kunnen we ook in ontwikkelingslanden het beste te lijf gaan door tabak productie en consumptie terug te brengen, voedsel en voeding te verbeteren en tot slot lichamelijk onderwijs en onderwijs over gezondheid te verbeteren. Hiervoor hebben de ontwikkelingslanden echter wel financiële hulp nodig, wat niet weg neemt dat er ook moet worden blijven geïnvesteerd in programma’s voor Malaria en AIDS.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 06 mei 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.