Je leest:

Onderzoek KNMI naar superstormen

Onderzoek KNMI naar superstormen

Het KNMI in De Bilt gaat de komende jaren wetenschappelijk onderzoek verrichten naar de kans op superstormen in Nederland.

Dat heeft KNMI-metereoloog Rob van Dorland bevestigd. De onderzoeksopdracht gaat uit van de zogeheten Programmaraad, het adviesorgaan voor strategische projecten van het KNMI. Hierin zijn onder meer de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu vertegenwoordigd.

Zeer uitzonderlijke omstandigheden, waarbij twee stormdepressies samenvloeien tot één depressie, kunnen leiden tot een superstorm. Ze worden gekenmerkt door enorme windsnelheden (oplopend tot 170 kilometer per uur) en zeer extreme neerslag. In Nederland zijn superstormen vooralsnog niet waargenomen, maar dat zou volgens de Utrechtse onderzoeker Henk van den Brink in de toekomst weleens anders kunnen zijn.

Zijn stormen zoals deze, die op 30 oktober vorig jaar over Europa raasde, slechts een voorproefje van wat ons in de toekomst te wachten staat? bron: SeaWiFS Project, NASA/Goddard Space Flight Center & ORBIMAGE

Van den Brink heeft onlangs met verbeterde klimaatmodellen aangetoond dat superstormen in de toekomst kunnen optreden boven het noorden van de Atlantische Oceaan. Door het broeikaseffect op de hooggelegen straalstroom kan het gebied waar ze voorkomen namelijk richting Europa verschuiven; en dan zou dus ook Nederland er mee te maken kunnen krijgen.

De tekortkomingen van de huidige klimaatmodellen maken dat de kans op deze verschuiving nog niet goed kan worden bepaald. Maar volgens van den Brink kunnen computermodellen ook rekening houden met toekomstige klimaatverandering als gevolg van de wereldwijde toename van de hoeveelheid broeikasgassen en dus een veel betere indruk geven van de gevolgen van klimaatverandering voor de hoogst mogelijke stormvloed.

Het KNMI wil dit soort modellen gaan verbeteren, opdat een betere indruk kan worden gegeven van de gevolgen van de klimaatverandering (zeespiegelstijging, superstormen) voor Nederland. Dat is van groot belang voor de bouwkundige eisen voor onder andere dijken, stormvloedkeringen en gebouwen.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
© Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 juli 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.