Je leest:

Nobelprijs voor de Vrede naar EU

Nobelprijs voor de Vrede naar EU

Auteur: | 12 oktober 2012

De Nobelprijs voor de Vrede ging dit jaar eens niet naar een persoon, maar naar een organisatie: de Europese Unie. De EU ontving de prijs omdat ze al weer ‘meer dan 60 jaar bijdraagt aan de bevordering van vrede en verzoening, democratie en mensenrechten in Europa.’

Het Nobelprijscomité wees daarbij op de grote rol die de EU en haar voorgangers speelden in het promoten van verzoening tussen Frankrijk en Duitsland na de tweede wereldoorlog. ‘Vandaag de dag is een oorlog tussen deze landen ondenkbaar.’ Ook prees ze de rol van de EU in het ondersteunen van democratie in voormalige Zuid-Europese dictaturen als Portugal en Spanje die in de jaren tachtig EU-lid werden.

De landen van de Europese Unie.
Wikimediacommons

In Oost-Europa speelt de EU momenteel tevens een positieve rol bij het nader tot elkaar brengen van voormalig strijdende partijen, zo vond het comité. Dit door onder meer vrede tussen Servië en Kroatië te bevorderen door die landen op termijn EU-lidmaatschap in het vooruitzicht te stellen.

Tenslotte stimuleerde de EU ook meer democratie en een betere handhaving van de mensenrechten in Turkije, in de tijd dat dit land zich nog opmaakte voor EU-lidmaatschap. Hoewel dat lidmaatschap nooit gerealiseerd werd, legde het streven hiernaar indirect wel een basis voor politieke vernieuwingen in Turkije.

Steuntje in de rug

De prijs komt op een goed moment voor de EU, die momenteel nogal onder vuur ligt door de eurocrisis. De EU een hart onder de riem steken in deze voor de organisatie moeilijke tijd was dan ook een belangrijke motivatie voor het verlenen van de Nobelprijs.

Bladzijde uit het testament van de Zweedse chemicus en industrieel Alfred Nobel, waarin hij geld doneert voor de Nobelprijs.
Wikimedia commons

Het Noorse Nobel Comité focuste daarbij op het belangrijkste gevolg van de vorming en de verdere uitbreiding van de EU: namelijk het creëren van langdurige vrede op een continent dat voor de vorming van de EU bekend stond om zijn vele oorlogen. De Eerste en Tweede Wereldoorlog die wereldwijd miljoenen mensenlevens kostten, bijvoorbeeld.

Ook vertegenwoordigt het werk van de EU een vorm van ‘broederschap tussen volkeren’ en lijkt het wel wat op de ‘vredesconferenties’ die Alfred Nobel, de grondlegger van de prijs, als belangrijke criteria voor het winnen ervan zag, zo redeneerde het comité verder.

Overige genomineerden

De EU werd gekozen uit een recordaantal van maar liefst 241 kandidaten voor de prijs, die acht miljoen Zweedse kronen (930.000 euro) bedraagt. Andere genomineerden waren onder meer voormalig president van de Verenigde Staten Bill Clinton, maar ook bijvoorbeeld klokkenluidersorganisatie Wikileaks en de Arabische Lente.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 12 oktober 2012
Heb je gevonden wat je zocht?
We zijn onze zoekresultaten aan het verbeteren. Jouw antwoord helpt ons hierbij.