Je leest:

Nieuwe techniek kan transplantatielevers beter bewaren

Nieuwe techniek kan transplantatielevers beter bewaren

Via een nieuwe bewaarmethode, Hypotherme Machinale Perfusie (HMP), kunnen levers beter bewaard worden voor transplantatie. Hierdoor kan de vitaliteit van de levers na transplantatie vergroot worden. Dit kan er toe leiden dat meer levers gedurende langere tijd geschikt zijn voor transplantatie, wat de wachttijden voor een transplantatie kan bekorten. Dit blijkt uit onderzoek van Nils ’t Hart van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij promoveerde eerder deze week aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tot nu toe worden organen meestal bewaard via een cold-storage techniek, op een statische manier met gebruik van koude in combinatie met een speciale bewaarvloeistof. Het bewaren van organen via machinale preservatie biedt betere mogelijkheden; het leidt tot een grotere vitaliteit van de organen, waardoor organen van oudere donoren of marginale organen toch geschikt zijn voor transplantatie.

Levertransplantatie. Beeld: The University of Texas Health Science Center.

Bewaartermijn

Een neveneffect is dat de preservatieduur iets verlengd kan worden. Voor nieren is inmiddels een dergelijke techniek, Hypotherme Machinale Perfusie, in enkele centra in gebruik. De voordelen van HMP zijn dat het orgaan constant met vloeistof wordt doorstroomd, afvalstoffen worden afgevoerd en dat tijdens de bewaartijd de organen met nutriënten of medicamenten zijn te bewerken. Daarnaast kan het orgaan tijdens preservatie al op vitaliteit beoordeeld worden. Dit laatste punt is een belangrijk voordeel ten opzichte van de cold-storage techniek omdat het hiermee mogelijk wordt een inschatting te maken van de vitaliteit van het orgaan.

De afgelopen jaren is aan de Rijksuniversiteit Groningen hard gewerkt aan de ontwikkeling van een HMP-systeem voor levers. Eerder promoveerde dr. Arjen van der Plaats op de ontwikkeling van het HMP systeem zelf. Deze week promoveerde Nils ’t Hart, die onderzocht wat toepassing van de nieuwe techniek kan betekenen voor levertransplantaties.

Uit zijn het onderzoek blijkt dat HMP inderdaad de bewaarmethode voor levers kan verbeteren. De winst van HMP ten opzichte van de cold-storage techniek bleek te zitten in de effectieve uitwas van donorbloed en de continue toevoer van zuurstof. Tevens traden er geen schadelijke neveneffecten op. Verder kan de leverfunctie of eventuele schade aan de lever beoordeeld worden door monsters te nemen van de perfusie vloeistof; dit geeft de chirurg meer objectieve informatie.

Een prototype versie van het Groningen Hypotherme Machinale Preservatie-systeem, kortweg GHMP. Links op de voorgrond is het bewaardeel voor het orgaan te zien (met blauw deksel). Op de achtergrond de ‘machinekamer’ met twee pompjes en een zuurstofcilinder. De delen worden gescheiden van elkaar in een piepschuim koelbox geplaatst. Beeld A. van der Plaats, RUG

Meer donoren

Door de verbeterde bewaartechniek kan het aantal donoren vergroot worden, doordat meer levers geschikt kunnen zijn voor transplantatie. Ook kunnen de levers langere tijd gebruikt worden voor transplantatie. ’t Hart geeft aan dat uit vervolgonderzoek dient te blijken onder welke omstandigheden de HMP-techniek nader geoptimaliseerd kan worden en kan worden toegepast in de kliniek.

De verdere ontwikkeling van het Groningse HMP-systeem vindt nu plaats bij het bedrijf Organ Assist.

Dit artikel is een publicatie van Rijksuniversiteit Groningen (RUG).
© Rijksuniversiteit Groningen (RUG), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 14 september 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.