Je leest:

Netwerktechnologie verenigt vrijheid en veiligheid

Netwerktechnologie verenigt vrijheid en veiligheid

Auteurs: en | 10 januari 2006

In de huidige samenleving klinkt de roep om meer veiligheid steeds harder. Toch zijn Nederlandse burgers tegelijkertijd gesteld op hun individuele vrijheid van handelen en niet bereid die zomaar in te leveren. Onderzoek van de Universiteit Twente toont aan dat netwerktechnologie een brug kan slaan tussen de wensen van de burger en de veiligheidsmaatregelen van de overheid.

In haar afstudeerscriptie ‘Daadkracht der verbindingen. Netwerktechnologie voor naleving en handhaving in een netwerkmaatschappij’ bekijkt Dana Boland het dilemma van de veiligheidssector: hoe kan de veiligheid van de burgers worden gewaarborgd zonder de vrijheid van diezelfde burgers aan te tasten? Ze bekijkt de mogelijkheden die netwerktechnologie, zoals het gebruik van internet of mobiele telefonienetwerken, biedt bij dit dilemma.

Om de veiligheid te waarborgen neemt de overheid steeds meer maatregelen die onze vrijheid inperkt. Zo werd 1 januari 2005 de identificatieplicht ingevoerd en worden er in openbare ruimtes steeds meer camera’s opgehangen. Ook de angst dat persoonlijke telefoongesprekken afgeluisterd worden, stijgt.

De toenemende veiligheidsmaatregelen staan haaks op de steeds verdere individualisering van de samenleving. We voelen ons steeds meer individu en beschouwen ons steeds minder als ’de gemiddelde burger. Campagnes van postbus 51 voor een veilig Nederland sluiten slecht aan bij de gevoelens van individualiteit en autonomie van de burger. Commerciële organisaties hebben veel beter dan de overheid in de gaten dat je mensen als vrije burgers moet aanspreken in plaats van op de collectieve verantwoordelijkheden als burger.

De verbindende rol van netwerktechnologie

Wat moet er anders? Dana Boland laat in haar scriptie zien dat netwerktechnologie in gezet kan worden om veiligheid in de samenleving te bevorderen zonder daarmee de vrijheid van mensen in te perken. Het technische aspect van netwerktechnologie zorgt ervoor dat de veiligheidssector toch voldoende centraal kan optreden tegen ongewenst gedrag. De sociale communicatiecomponent van netwerktechnologie komt tegemoet aan de trend van het vrijheidsgevoel van de burger.

Burgernet is zo’n initiatief waarbij netwerktechnologie wordt gebruikt. In Nieuwegein worden telefoonverbindingen ingezet om de veiligheid in de gemeente te verbeteren. Burgernet betrekt burgers actief bij het bevorderen van de veiligheid via een telefoonnetwerk. Als er bijvoorbeeld een inbraak is geweest, kan de politie de burgers die zich vrijwillig hebben opgegeven, bellen met het signalement van de dader. Als je de dader hebt gezien, kun je de politie terugbellen om dit te melden.

Het kan nog wel beter. De initiatieven van de veiligheidssector waarin netwerktechnologie nu wordt ingezet om veiligheid te verbeteren zoals het Elektronisch Huisarrest, Buurtbeeld en Burgernet, gaan nog te weinig uit van de autonoom handelende burger. In de initiatieven die Dana Boland onderzocht worden burgers gezien als overtreder, slachtoffer of helpende hand van de veiligheidsbranche. In onze geïndividualiseerde samenleving is het belangrijk om mensen juist als actieve participanten te zien.

‘Crimunicatie’

De volgende stap is dan ook om bottum-up intitatieven van burgers te stimuleren. Hierbij kan netwerkcommunicatie een faciliterende rol spelen. Dana Boland pleit voor een nieuw vakgebied: crimunicatie. Het ontwerpen van duidelijke, persoonlijke veiligheidscommunicatie naar burgers en het faciliteren van veiligheidscommunicatie tussen burgers voor een veilig Nederland.

Dana Boland studeerde in december cum laude af bij de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 10 januari 2006

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.