Je leest:

Nederlanders verankeren schepen in magneetveld

Nederlanders verankeren schepen in magneetveld

Auteur: | 22 januari 2003

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft (TUD) denken een methode te hebben gevonden die het gebruik van touwen en kettingen bij het afmeren van schepen overbodig maakt.

Erik Fiktorie – afgestudeerd op alternatieve afmeersystemen voor schepen aan de TUD – kreeg negen maanden geleden van de gemeente Rotterdam de opdracht verschillende nieuwe afmeersystemen te vergelijken. Het afmeren op de gebruikelijke manier met touwen en kettingen was volgens de opdrachtgever te onveilig, te tijdrovend en te arbeidsintensief.

Afmeren in de Rotterdamse haven in de toekomst met magneten?

Ideeën over alternatieven voor het afmeren van schepen bestonden er al. Een aantal hiervan, zoals het door sommigen voorgestelde gebruik van lasers om schepen naar de kade te ‘schieten’, leek niet haalbaar. Fiktorie selecteerde uit het bestaande aanbod drie ideeën en ging daarmee aan de slag. Alle drie kwamen om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in aanmerking.

Een ander, en volgens Fiktorie erg voor de hand liggend idee bleek nooit te zijn uitgewerkt. "Bij het verankeren van stalen schepen aan de kade wordt door veel mensen al snel gedacht aan het gebruik van (elektro)magneten. En waarom ook niet? " aldus Fiktorie.

Voor elektrotechnisch advies consulteerde Fiktorie dr.ir. Martin Verweij, docent elektrotechniek bij de vakgroep Elektromagnetisme. Deze gaf aan wel iets te zien in het idee.

Een groot probleem bij de verwezenlijking van de magneetmethode is de te grote kracht van het magneetveld dat nodig is om een schip daadwerkelijk stabiel te houden.Magnetische velden met een dergelijke kracht dringen door de scheepswand heen en kunnen technische apparatuur aan boord (bijvoorbeeld lading of die van het schip zelf) beschadigen.

Fiktorie en Verweij komen nu dus met een oplossing voor dit probleem. Door de magneten op een speciale manier te bouwen, kan een sterk maar zeer vlak magneetveld worden gevormd. De kracht van het veld is groot genoeg om schepen te laten afmeren, de vorm van het veld is echter zodanig dat het de scheepswand niet penetreert.

De door Verweij ontworpen magneet bestaat uit 13 kleinere elektromagneten die door hun relatieve positie elkaars magneetveld beïnvloeden. Elk individueel magneetveld trekt dat van de buren aan en samen dragen de 13 velden zorg voor een sterk maar zeer afgevlakt veld.

Elke magneet kan 1 tesla aan elektromagnetisme genereren (tesla (T): eenheid voor magnetische fluxdichtheid). Volgens Verweij zouden 52 van deze magneten genoeg zijn om een containerschip van 400 meter zelfs bij zwaar weer veilig te verankeren.

Het systeem is op dit ogenblik nog een ontwerp en zal in de praktijk getoetst moeten worden. Als het blijkt te werken kan er veel tijd worden gewonnen in de afhandeling van scheepsverkeer in de Rotterdamse haven. De haven zal voor havenarbeiders ook een stuk veiliger worden. Zo heeft alleen al in de korte tijd dat Fiktorie aan zijn project werkte het afmeren met touwen en kettingen aan twee havenarbeiders (roeiers) het leven gekost. Roeiers, die bij het ouderwetse afmeren de trossen opvangen, zullen met de magneetveldoplossing niet meer nodig zijn.

Natuurlijk kent dit systeem ook nadelen. Elektromagneten zijn afhankelijk van de elektriciteitsvoorziening. Als die in de haven onverhoopt uitvalt, ontstaat een groot probleem. Maar volgens Fiktorie wegen de voordelen van het magneetsysteem op tegen nadelen. Gemeentewerken Rotterdam zullen na overleg bepalen wanneer een proefproject met dit systeem in de Rotterdamse haven van start kan gaan.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 22 januari 2003
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.