Je leest:

Nederland profiteert van opwarming

Nederland profiteert van opwarming

Nederland zal waarschijnlijk profiteren van de klimaatverandering. In traditionele vakantielanden als Spanje wordt het ’s zomers te heet, terwijl het Nederlandse weer juist aantrekkelijker wordt voor vakantiegangers. De landbouw heeft baat bij de verlenging van het groeiseizoen.

Het Milieu- en Natuurplanbureau presenteerde afgelopen maandag een studie over de effecten van de klimaatverandering op Nederland aan staatssecretaris Pieter van Geel van milieu. En vorige week publiceerde een vijftigtal wetenschappers een studie in Science over de effecten op Europese schaal. Beide studies wijzen in dezelfde richting. Dat komt onder meer doordat in beide gevallen de kwetsbaarheidskaarten zijn gebruikt van promovendus ir. Marc Metzger van de leerstoelgroep Plantaardige productiesystemen.

Verschillende klimatologen verwachten dat door de opwarming van de aarde (in deze afbeelding van rood naar blauw) de kans op hete Europese zomers in 2080 (rechterkaartje) maar liefst tien keer zo groot zal zijn als nu (linkerkaartje). De landbouwgebieden in Europa zullen hierdoor een flink eind naar het Noorden toe opschuiven.

Opvallend is dat uit de Nederlandse studie blijkt dat het klimaat verandert zoals de wetenschappers verwachtten. Tachtig procent van de waarnemingen van klimaatverandering voldoet aan de modelberekeningen die wetenschappers eerder deden. De resterende twintig procent van de waarnemingen zijn bijna allemaal verklaarbaar, stelt prof. Rik Leemans van de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse, die bij beide studies betrokken was. ‘Bij sommige soorten vlinders bijvoorbeeld verwachtten we dat die zich naar het noorden zouden verplaatsen, maar dat is niet gebeurd omdat de waardplanten waar ze hun nectar halen niet zijn verplaatst.’

Het zijn de mediterrane en alpiene gebieden die het meest te lijden hebben van de klimaatverandering, blijkt uit de Europese studie. De droogte, extreme warmte en bosbranden die nu al in Zuid-Europa voorkomen, zijn niet alleen slecht voor de landbouw, maar jagen op termijn ook de toeristen weg. In de Alpen betekent de temperatuurstijging het naar boven schuiven van de sneeuwgrens, met alle gevolgen voor de wintersport. Nederland krijgt te maken met natte voeten door de zeespiegelstijging en extremere afvoer van rivierwater, maar ook met droogte in de zomer.

Toch lijkt Nederland te kunnen profiteren van de klimaatverandering. Hoewel de wetenschappers in beide rapporten de economische ontwikkeling buiten beschouwing laten, ligt die conclusie voor de hand. De gemiddeld hogere CO2-concentratie, de hogere temperatuur en het langere groeiseizoen zijn gunstig voor de landbouw. En de toeristenindustrie kan verwachten dat Nederland toeristen gaat trekken die terugdeinzen voor de hitte rond de Middellandse Zee.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Meteonet.
© Meteonet, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 10 november 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.