Je leest:

Nederland in de lift

Nederland in de lift

Auteur: | 13 september 2007

Het gaat goed met de Nederlanders! Ruim tachtig procent van de Nederlanders zegt gelukkig te zijn, de politieke onrust neemt af en de economie trekt aan. Het Sociaal en Cultureel Planbureau brengt vandaag een vrolijk stemmend rapport uit: De Sociale staat van Nederland 2007.

Elke twee jaar brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) een rapport uit waarin beschreven wordt hoe Nederland ervoor staat. Het SCP kijkt onder andere naar inkomen, opleidingsniveau, de opvattingen van burgers en gezondheid. De conclusie luidt dat het goed gaat met de Nederlanders.

Balkenende doet het goed. Terwijl in 2004 nog maar 48 procent van de Nederlanders tevreden was met de regering, is dit percentage in 2006 gestegen tot 67 procent. Bovendien geeft 82 procent van de bevolking aan gelukkig of zeer gelukkig te zijn. Terwijl twee jaar geleden de maatschappelijke ongelijkheid nog toenam en de leefsituatie van grote groepen verslechterde, is Nederland dit jaar uit het dal aan het kruipen.

Tussen 1995 en 2005 daalde de gemiddelde ‘echte’ televisiekijktijd van 12,4 naar 10,8 uur per week. De tijd die Nederlanders wekelijks thuis achter de computer zitten (online en offline), steeg in die periode van 0,9 naar 3,8 uur.

Opleiding en werk

Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking blijft stijgen. Vrouwen hebben inmiddels geen achterstand meer, maar juist een voorsprong op mannen. In het voorgezet onderwijs gaat het goed. De slagingspercentages voor het eindexamen zijn in het havo gestegen van 84 procent in 1995 tot 90 procent in 2005, in het vwo van 87 procent in 1995 tot 94 procent in 2005. Over het basisonderwijs is het SCP minder positief. Het rekenniveau daalt, maar ook de taalvaardigheid laat te wensen over. Maar liefst een kwart van de leerlingen verlaat de basisschool zonder behoorlijk te kunnen lezen.

Het aantal mensen dat werkt, is flink gestegen. Vooral meer 55-plussers blijven werken. Van de ouderen werkte vorig jaar 42 procent, tegen maar 26 procent tien jaar eerder.

Houding

De Nederlandse burgers zijn minder meegaand geworden. Normen en waarden worden steeds belangrijker. ‘Of het nu gaat om handhaving van wet- en regelgeving, om de eigen verantwoordelijkheid van migranten om zich de Nederlandse taal eigen te maken, om het bestrijden van overlast en criminaliteit, of om de bescherming van kinderen in bedreigende (gezins)omstandigheden, de burgers willen dat de touwtjes strakker worden aangetrokken’ stelt het rapport.

Ook vinden burgers de bescherming van de vrijheid van meningsuiting steeds belangrijker. ‘Door de jaren heen is deze doelstelling altijd door ongeveer 45 procent van de bevolking genoemd als één van de vijf belangrijkste nastrevenswaardige zaken. Sinds 2004 echter wordt de bescherming van dit grondrecht door 55 procent van de burgers als de belangrijkste politieke doelstelling beschouwd’, aldus het SCP.

Hoewel de media een heel negatief beeld scheppen, hebben we volgens het rapport juist minder last van buitenlanders. Terwijl in 2000 nog 51 procent van de Nederlanders van mening was dat er teveel mensen met een andere nationaliteit in Nederland woonden, is dit percentage in 2006 gedaald tot 40.

We voelen ons steeds veiliger. Het aandeel mensen dat zich wel eens onveilig voelt is nog nooit zo laag geweest als in 2006, slechts 22 procent. Terwijl in 1995 86 procent van de bevolking vindt dat ‘de criminaliteit de laatste tijd toeneemt’, is dit percentage in 2006 nog maar 64.

Gezondheid

De gemiddelde levensverwachting voor Nederlanders blijft stijgen. Toch is het rapport niet alleen positief over onze gezondheid. Bijna de helft van de Nederlanders van 20 jaar en ouder heeft overgewicht, bij mannen is dit percentage nog iets hoger dan bij vrouwen. Eén op de negen mensen is zelfs veel te dik.

Niet voor iedereen

Dat het goed gaat met de Nederlanders geldt niet voor iedereen. Het gaat relatief minder goed met 65-plussers, mensen met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; niet-werkenden; niet-westerse allochtonen en mensen met een lage opleiding.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 september 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.