Je leest:

Nederland griept nu volop

Nederland griept nu volop

Het aantal griepgevallen in Nederland is sinds het einde van vorig jaar sterk toegenomen. Heel Nederland is nu door de griep overspoeld. Dit wordt thans ook bevestigd door waarnemingen van huisartsen.

Op 30 december 2010 waarschuwde de Grote Griepmeting reeds dat de griep in aantocht was. De website, waarop zo’n 20.000 vrijwilligers in Nederland en Vlaanderen wekelijks hun gezondheidstoestand doorgeven, zag toen al in grote gebieden de epidemische grens overschreden. In België werd die overschrijding ook door de peilstations van de huisartsen geconstateerd, terwijl de Nederlandse huisartsen slechts locale activiteit rapporteerden.

Gisteren werd bekend dat ook de Nederlandse huisartsen in week 1 van dit jaar een fikse toename zagen tot gemiddeld 87 griepgevallen per 100.000 inwoners. Dat is ruim boven de door hen gehanteerde epidemische grens van 51 op 100.000 inwoners.

Nederland griept volop. Veel mensen liggen op bed met koorts, verschijnselen van verkoudheid, en spierpijn. Hoe lang de griepgolf zal aanhouden, is nog niet te voorspellen.

“Hoewel ik het betreur dat het aantal ziektegevallen zo toeneemt, bevestigt die gemeten toename wel de wetenschappelijke waarde van de Grote Griepmeting,” zegt Carl Koppeschaar, die in 2003 samen met een aantal zeer betrokken artsen, wiskundigen en biologen startte met de Grote Griepmeting.

“Voor ons is dat een hele geruststelling, want tot voor gisteren zagen de huisartsen nog nagenoeg geen griep. In de Tweede Influenzanieuwsbrief van het Nederlands Influenza Centrum werd ook al met verwondering gewezen op het verschil tussen de Grote Griepmeting en de huisartsenposten. In een wetenschappelijke publicatie was juist vastgesteld dat beide metingen dezelfde grieptrends signaleren en dat de Grote Griepmeting gemiddeld een week eerder een stijging van het aantal griepgevallen toont dan de huisartsen. Dat laatste is nu dus opnieuw bevestigd.”

Verspreiding van griep

Hoe lang de griepgolf zal aanhouden, is nog niet te voorspellen. In veel West-Europese landen neemt de intensiteit van de griep sterk toe. Inmiddels ziet de Grote Griepmeting al wel tekenen van een afname in Vlaanderen, terwijl Belgische huisartsenposten in week 1 nog een stijging van het aantal giepgevallen lieten zien. Koppeschaar hoopt dat de daling zich volgende week ook bij hen zal voordoen. Hoe minder zieken, hoe beter. Bovendien geeft het aan dat de Grote Griepmeting als een zeer vroeg waarschuwingssysteem functioneert.

Het influenzavirus, dat griep veroorzaakt.
Public Health Image Library

“Eigenlijk zou iedereen met een internetaansluiting mee moeten doen,” aldus Koppeschaar. “De meting is anoniem en vergt per week hooguit een halve minuut aan tijd. We zijn nog met name op zoek naar deelname van kinderen en ouderen. Vooral kinderen, omdat die nog weinig immuniteit hebben en als eerste griep krijgen. Huisgezinnen met kinderen kunnen zich heel eenvoudig als groep opgeven.”

De Grote Griepmeting is geïnteresseerd in de verspreiding van griep van streek naar streek en van land naar land. De meting door vrijwilligers richt zich in eerste instantie op epidemiologie. Epidemiologen (artsen, biologen, virologen of wiskundigen) proberen uit te zoeken wie er door een ziekte getroffen worden en welke factoren dat in de hand werken of juist niet (leeftijd, geslacht, besmettingsbronnen, voeding, etc.).

Statistische analyses van grote databestanden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Speelt openbaar vervoer een rol? Of verspreidt een infectieziekte zich eerder via scholen en kleuterdagverblijven? Aan de hand van de verzamelde gegevens proberen de wetenschappers die betrokken zijn bij de Grote Griepmeting wiskundige modellen te maken die de verspreiding van de infectieziekte accuraat beschrijven.

Zie ook:

Lees meer over griep op Kennislink

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/griep.atom", “max”=>"10", “detail”=>"minder"}

Dit artikel is een publicatie van Grote Griepmeting.
© Grote Griepmeting, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 januari 2011
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.