Je leest:

Nederland behoort tot (on)gelovige middenmoot

Nederland behoort tot (on)gelovige middenmoot

Auteur: | 5 september 2006

Nederland loopt niet meer voorop in de ontkerkelijking, zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het aantal actieve gelovigen neemt nog steeds af, maar in Duitsland en Frankrijk is het percentage buitenkerkelijken momenteel groter.

In West-Europa zet de ontkerkelijking door, ook in Nederland. Het SCP verwacht dat in 2020 72 procent van de Nederlanders buitenkerkelijk is, wat betekent dat dit deel van de bevolking geen lid meer is van een kerkelijke gemeenschap. Alleen de rooms-katholieke en de islamitische geloofsgemeenschappen zullen nog flinke aanhang hebben. De islam zal tot 2020 zelfs groeien tot 8 procent terwijl de rooms-katholieke kerk zal dalen tot 10 procent. De groei van de islamitische gemeenschap zal wel getemperd worden door de afnemende immigratie.

Paus Benedictus XVI

Dat steeds minder mensen lid zijn van een kerk en steeds minder mensen naar de kerk gaan, betekent niet direct dat mensen minder religieus worden. Nederlanders vullen hun religieuze gevoelens vooral anders in. Mensen die zich niet veel aan de kerk gelegen laten, hechten wel aan kerkelijke rituelen bij bijvoorbeeld huwelijken en begrafenissen.

Selectief geloven

De manier waarop Nederlanders geloven past in de huidige tijd van individualisering. Terwijl steeds minder belang wordt gehecht aan de kerk, gelooft 45 procent nog steeds in een leven na de dood en gelooft 52 procent in God. De negatieve kanten van het geloof krijgen minder aanhang: slechts 18 procent gelooft in het bestaan van de hel en de duivel.

Ook mensen die geen lid zijn van de kerk noemen zich soms religieus. In Nederland noemt ruim twintig procent van de buitenkerkelijken zich religieus. Religieuze mensen die geen lid zijn van een kerkelijke gemeenschap geloven vaak in alternatieve verschijnselen als amuletten, waarzegsters, astrologie, gebedsgenezers, telepathie en reïncarnatie.

Nederland behoort inmiddels tot de middenmoot, de middenmoot van West-Europa wel te verstaan. In de rest van de wereld is helemaal geen sprake van secularisering. Continenten zoals Afrika en Zuid-Amerika worden alleen maar religieuzer.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 05 september 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.