Je leest:

Neanderthaler imiteerde complexe technieken

Neanderthaler imiteerde complexe technieken

Auteur: | 2 november 2012

Het imago van de Neanderthaler, een prehistorische geslachtsgenoot van de mens die tot zo’n 32.000 jaar geleden in Europa leefde, is nog altijd niet al te best. Maar nieuw onderzoek wijst uit dat ze mogelijk in staat waren om geavanceerde gereedschappen en sieraden voor zichzelf te maken. Ze namen de techniek over van moderne mensen (Homo sapiens).

Al langer bestaan er aanwijzingen dat Neanderthalers complexe gereedschappen en zelfs sieraden maakten. In een van de belangrijkste vindplaatsen, de Grotte du Renne en Saint Césaire in Midden-Frankrijk, zijn fossiele overblijfselen van Neanderthalers gevonden in de buurt van gereedschappen en subtiele lichaamsversieringen uit het zogenaamde Châtelperronien. Gereedschappen en sieraden werden tijdens deze periode op een specifieke manier gemaakt van onder andere vuursteen.

Dat Neanderthaler-resten in de buurt van deze voorwerpen zijn gevonden is echter geen bewijs dat Neanderthalers ze duizenden jaren geleden ook daadwerkelijk gemaakt hebben. De Grotte du Renne en Saint Césaire zijn de enige plaatsen waar deze combinatie aangetroffen is. Ook bevatten beide grotten meerdere archeologische lagen, waarin ook resten van moderne mensen (Homo sapiens) zijn aangetroffen.

Zoals vaker gebeurt op vindplaatsen met meerdere archeologische lagen kunnen die lagen met elkaar vermengd zijn geraakt. Bijvoorbeeld doordat latere bewoners van de grot restanten van eerdere Neanderthalers opgroeven. In 2010 toonde onderzoek aan dat dit zelfs waarschijnlijk is.

Eigenhandig

In het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) melden archeologen onder leiding van Jean-Jacques Hublin van het Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig deze week precies het omgekeerde. Hun onderzoek in de Grotte du Renne, waarin ze voorwerpen uit verschillende archeologische lagen op een nieuwe manier met elkaar vergeleken en dateerden, wijst uit dat er helemaal geen sprake van is dat de lagen door elkaar heen zijn geraakt. Hublin en zijn team gebruikten de modernste C14-dateringsmethoden

Sieraden uit de Grotte de Renne
Max Planck Instituut

De Neanderthaler-resten in de laag van de Châtelperronien-gereedschappen blijken tussen de 44.500 en 41.000 jaar oud, ongeveer even oud als de vuurstenen messen, bijlen en fraai afgewerkte sieraden. Ook een Neanderthaler-skelet uit het nabijgelegen Saint Césaire blijkt even oud. Volgens Hublin is het wel degelijk zo dat Neanderthalers in die periode in de omgeving woonden en de voorwerpen eigenhandig gemaakt hebben.

Dat zegt niet dat Neanderthalers ook daadwerkelijk zo slim waren om de geavanceerde technieken waarmee de Chatelperronian-objecten gemaakt zijn zelf te bedenken. Volgens Hublin is het veel waarschijnlijker dat ze de techniek overnamen van moderne mensen, die in die periode al grote gebieden in Europa bevolkten en waarvan bekend is dat ze dat soort voorwerpen konden maken. Volgens Hublin waren Neanderthalers in ieder geval intelligent genoeg om de complexe techniek te imiteren.

Bron:

J. Hublin et al. Radiocarbon dates from the Grotte du Renne and Saint-Césaire support a Neandertal origin for the Châtelperronian, Proceedings of the National Academy of Science (29 oktober 2012) doi: 10.1073/pnas.1212924109

Lees meer over Neanderthalers op Kennislink:

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/neanderthaler.atom", “max”=>"5", “detail”=>"minder"}

Lees meer over Neanderthalers op Wetenschap24:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 02 november 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.