Je leest:

Muzieklessen helpen ouderen en dyslectici horen

Muzieklessen helpen ouderen en dyslectici horen

Auteur: | 17 september 2009

Muzieklessen zijn vaak één van de eerste dingen die sneuvelen als ouders of scholen het financieel even niet zo breed hebben. Geen slimme keus, volgens Amerikaanse wetenschappers. Uit hun onderzoek blijkt namelijk dat mensen die muzikaal geschoold zijn, beter spraak kunnen verstaan in een rumoerige omgeving.

Je gesprekspartner verstaan op een druk feestje kan af en toe knap lastig zijn. Je moet al je aandacht vestigen op wat de ander zegt en alle andere geluiden proberen buiten te sluiten. Dit heet het cocktailparty effect: het vermogen om uit een zee van geluid één gesprek te kunnen volgen. Slechthorende mensen hebben hier vaak veel problemen mee. Een gehoorapparaat kan niet zo selectief horen als het menselijk brein kan, en versterkt dus alle geluiden, ook wat je niet wilt horen. Muzieklessen lijken nu deze problemen te kunnen voorkomen.

Tijdens een feestje is het vaak lastig om de ander te verstaan. Je moet je aandacht als een soort zaklamp richten op de spraak van je gesprekspartner, zodat je de andere geluiden kunt negeren. Al het andere geluid komt wel onbewust bij je binnen, want als je iemand anders je naam hoort zeggen, trekt dat meteen je aandacht. Dit heet het cocktailparty effect.

Een groep onderzoekers van de Northwestern University in de Verenigde Staten heeft twee groepen proefpersonen verschillende zinnen laten nazeggen. Deze zinnen waren voor de proefpersonen door de hoeveelheid omgevingsgeluid steeds moeilijker te verstaan. De groep met muzikaal geschoolde proefpersonen deed deze taak een stuk beter dan de groep die nooit muziekonderwijs had gevolgd. Volgens de onderzoekers hebben deze proefpersonen een beter werkgeheugen en een beter auditief discriminerend vermogen. Dit laatste zorgt ervoor dat je verschillende geluiden van elkaar kunt onderscheiden.

De onderzoekers kunnen ook wel verklaren waarom muzikaal geschoolden beter zijn in het verstaan van spraak in een lawaaiige omgeving. Tijdens muzieklessen moet je goed luisteren, soms naar je eigen instrument in een heel orkest, soms naar de melodie in een ingewikkeld stuk. Dit lijkt erg op het cocktailparty effect: je focust op één aspect en negeert de andere. De hersenen worden hier dus dankzij de muzieklessen heel goed in. En dat is weer erg handig als je ouder wordt en wat minder goed gaat horen.

Dyslexie

Volgens de onderzoekers zullen niet alleen ouderen baat hebben bij muziekonderwijs. Ook dyslectici hebben, ondanks een goed gehoor, vaak moeite met het onderscheiden van verschillende klanken. Zij horen bijvoorbeeld minder goed het verschil tussen ‘huis’ en ‘heus’. Deze verstoorde auditieve verwerking van klanken maakt het hen erg lastig om goed te lezen en schrijven. De vaardigheden die tijdens muzieklessen getraind worden, zoals het focussen op toonhoogte, timbre of melodie, kunnen de dyslecticus ook helpen bij het nauwkeuriger verstaan van spraak. Muzieklessen kunnen voor dyslectische leerlingen dus een waardevolle aanvulling in hun lesrooster zijn.

Bron

Alexandra Parbery-Clark, Erika Skoe, Carrie Lam and Nina Kraus (2009) Musician enhancement for Speech-in-Noise, Ear & Hearing, vol.30 (6).

Lees verder

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 september 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.