Je leest:

Multivitaminen zetten rem op HIV

Multivitaminen zetten rem op HIV

Auteur: | 8 juli 2004

Wereldwijd leven er 38 miljoen mensen met HIV of AIDS, tweederde van deze mensen leeft in Afrika. De medicijnen die wij in het Westen gebruiken zijn voor de Afrikanen doorgaans onbetaalbaar. Recent onderzoek wees uit dat simpele multivitaminepillen óók HIV vertragen.

Resultaten van een onderzoek gehouden onder 1078 zwangere vrouwen met HIV in Tanzania, suggereren dat simpele vitaminepillen HIV kunnen vertragen. Alle mensen met HIV in Nederland kunnen met zogenaamde AIDS-remmers worden behandeld terwijl in ontwikkelingslanden slechts 5 procent van de besmette mensen kunnen worden behandeld. Een zoektocht naar goedkopere alternatievenvoor deze kostbare medicijnen is dus zo gek nog niet.

Kaart van Afrika waarin de graad van de AIDS-epidemie aangegeven is met verschillende tinten roze (zie indicatievlakje linksonder: van links naar rechts is toenemend aantal AIDS-slachtoffers per totaal aantal inwoners van dat land). Van de grijs gekleurde landen zijn geen cijfers bekend. cijfers: UNAIDS 2004

De Amerikaanse onderzoekers hebben de groep zwangere vrouwen 71 maanden gevolgd om het effect van toediening van vitamine-A, multivitaminen (B,C en E) of beide op de ontwikkeling van de HIV-ziekte te bestuderen. Het idee dat je beter kunt worden door het slikken van een pil heeft vaak al een positief effect op de gezondheid van een patiënt, dit heet het “placebo-effect”. Om uit te sluiten dat de verbetering in de toestand van de patiënten hier het gevolg van is en niet van de stoffen die de pillen bevatten, werd een controle groep voorzien van placebo’s.

Van de deelnemende vrouwen die gedurende 5 jaar dagelijks multivitaminen innamen, daalde de kans op ontwikkeling van HIV tot AIDS met 50%. Het effect van vitamine-A was echter aanzienlijk lager en in vele gevallen niet significant verschillend van de placebo controlegroep.

Dat vrouwen in Afrika het zwaarst getroffen worden door de AIDS epidemie, geeft ook direct een verklaring voor de doelgroepkeuze van de onderzoekers. Vrouwen hebben namelijk vaker AIDS dan mannen en zij zorgen bovendien voor de al dan niet zieke kinderen en blijven vaak zonder inkomsten achter wanneer hun man aan AIDS overlijd. Inkomsten die zij absoluut niet kunnen missen. Kosten van de behandeling in Afrikaanse landen per persoon per jaar zijn zo’n €140- €400. Echter is het gemiddelde jaarlijkse inkomen van een Afrikaan ongeveer gelijk, zo tussen de 100 en 400 euro per jaar. De multivitaminen kosten jaarlijks 13 euro per patiënt. Deze vitaminen stellen de dure behandeling uit. Goedkoper langer gezonder dus.

Multivitaminen als goedkoop medicijn ter voorkoming van Aids in ontwikkelingslanden.

Of deze aanpak ook in ontwikkelde landen zal werken is nog maar de vraag. Wij krijgen in ons dagelijks voedsel al een groot aantal vitaminen en mineralen binnen, de toevoeging van multivitaminen zal dan waarschijnlijk niet zo’n enorm effect hebben als op mensen in ontwikkelingslanden. Hun voedingspatroon is veelal eenzijdig en er is vaak sprake van voedsel tekorten.

Hoe de vitaminen nu precies werken in de strijd tegen AIDS weet men nog niet. Aangetoond is wel dat de vitaminen het aantal virusdeeltjes in het lichaam omlaag brengen terwijl ze het aantal immuuncellen in het lichaam doen stijgen. Men neemt aan dat de multivitaminepillen de tekorten in het lichaam aanvullen waarna het immuunsysteem optimaal kan functioneren in het gevecht tegen HIV. De patiënten hadden na de inname van de multivitaminepillen namelijk aanzienlijk minder last van zweren in de mond, welke doorgaans een duidelijk teken zijn van een zwak immuunsysteem. Blijft natuurlijk altijd van kracht: Voorkomen is beter dan niet te genezen en voor uitstel moet je bij Multi Vitamientje wezen!

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 08 juli 2004
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.