Je leest:

Multiculti politiek

Multiculti politiek

Auteur: | 13 februari 2006

Nederland gaat weer naar de stembus. De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij. Het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam onderzocht hoeveel en welke aandacht lokale politieke partijen aan de multiculturele samenleving besteden.

Weet jij al wat je gaat stemmen op 7 maart? Hoe kijkt de partij van jouw politieke voorkeur aan tegen de multiculturele samenleving? Heeft die partij goed beleid geformuleerd op het gebied van integratie?

Het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies van de Universiteit van Amsterdam heeft in opdracht van het Forum, het instituut voor Multiculturele Ontwikkeling, onderzocht hoe lokale politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s omgaan met de multiculturele samenleving.

In het onderzoek zijn de verkiezingsprogramma’s opgenomen van de politieke partijen van dertig grootste steden. Daarbij gaat het om de partijen die bij de vorige verkiezingen 5% of meer van het totaal aantal stemmen hebben behaald. Bron: Forum, Integratiewijzer

In het nieuws horen we als het gaat om de multiculturele samenleving vooral veel over radicalisme, onveiligheid en werkeloosheid, terwijl de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen zich voornamelijk richten op samen leven, onderwijs en burgerschap. Het IMES heeft dit gemeten door het aantal zinnen in de verkiezingsprogramma’s te tellen dat over integratievraagstukken gaat. Daarbij zijn negen thema’s onderscheiden: burgerschap, onderwijs, werkgelegenheid, inburgering, samen leven, discriminatie, veiligheid, emancipatie en overige thema’s.

De top drie van samen leven, onderwijs en burgerschap geeft aan dat de politieke partijen het meeste aandacht schenken aan onderwerpen als de gedeelde normen en waarden in Nederland, onderwijsachterstanden, gemengde scholen, sport als inburgering en de kennis van een andere cultuur. De meestgenoemde problemen in de multiculturele samenleving zijn segregatie en onderwijsachterstanden van allochtone leerlingen. Bovenaan staat de spanning tussen de bevolkingsgroepen, met name na de moord op Theo van Gogh.

Sporten voor integratie

Van cultuur en sport verwachten de lokale afdelingen van de politieke partijen het meeste heil bij het oplossen van de problemen die de multiculturele samenleving met zich mee brengt. Samen sporten is een goede manier om contacten te leggen tussen allochtone en autochtone jongeren. Verder worden de oplossingen vooral gezocht in het onderwijs, door het bestrijden van onderwijsachterstanden en het tegengaan van de scheiding in zwarte en witte scholen.

Bijna alle onderzochte politieke partijen schenken in hun verkiezingsprogramma aandacht aan integratievraagstukken. De steden die het hoogst scoren zijn Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Dit is goed te begrijpen omdat het aantal allochtonen in de grote steden groter is dan in de rest van het land. Groenlinks schenkt de meeste aandacht aan integratievraagstukken terwijl de SGP en de Leefbaar partijen relatief weinig aandacht besteden aan dit onderwerp.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 13 februari 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.