Je leest:

Muis met COPD krijgt weer lucht

Muis met COPD krijgt weer lucht

Auteur: | 21 december 2011

Het is Amerikaanse wetenschappers gelukt muizen met de longziekte COPD te behandelen. Een paar maanden lang kregen de knaagdieren de bloeddrukverlager Losartan door hun drinkwater. En dat verbeterde de longfunctie aanzienlijk. Het onderzoek van de Amerikanen moet uiteindelijk leiden naar een behandeling voor patiënten met COPD.

Ongeveer tachtig procent van de COPD gevallen wordt veroorzaakt door roken.

COPD is een chronische longziekte die gekenmerkt wordt door kortademigheid, hoesten en overmatige slijmproductie. In ongeveer tachtig procent van de gevallen is roken de oorzaak van COPD. Hoe sigarettenrook de longen zodanig aantast dat klachten ontstaan, is nog niet precies bekend. Vandaar dat het ook moeilijk is om COPD te behandelen. Op dit moment is het eerste advies: stoppen met roken. Daarnaast kunnen medicijnen worden ingezet om de symptomen van de ziekte iets te verlichten.

Bloeddrukverlager door het drinkwater

Amerikaanse wetenschappers van de John Hopkins University schrijven deze week in The Journal of Clinical Investigation dat het hen gelukt is muizen met COPD te behandelen. Hoofdonderzoekster Megan Podowski ontdekte enige tijd geleden dat er een verhoogde activiteit van het cytokine TGF-β aanwezig is in de longen van muizen die werden blootgesteld aan sigarettenrook. Die verhoogde TGF-β activiteit zag zij ook bij patiënten met een milde vorm van COPD.

Door de ontdekking van Podowski kwam de bloeddrukverlager Losartan in beeld voor de behandeling van COPD. Losartan blokkeert namelijk een receptor die indirect ook verantwoordelijk is voor de aanmaak van TGF-β eiwitten. Om te testen of de bloeddrukverlager iets doet voor muizen met COPD stelden de Amerikanen de knaagdieren eerst twee maanden bloot aan sigarettenrook. Vervolgens kregen zij minimaal twee maanden lang dagelijks een paar druppeltjes Losartan door het drinkwater.

Het is Amerikaanse wetenschappers gelukt om de longfunctie van muizen met COPD te verbeteren.

Zonder omwegen

Na die behandeling zag de structuur van de longen van muizen met COPD er weer een stuk beter uit. En ook de longfunctie verbeterde aanzienlijk. Om er zeker van te zijn dat de verbeteringen inderdaad veroorzaakt werden door het remmen van TGF-β activiteit, behandelden Podowski en haar team een andere groep COPD muizen met antistoffen tegen TGF-β eiwitten. Dat gaf ongeveer hetzelfde resultaat als de kuur met Losartan.

Het succes van de bloeddrukverlager bij muizen met COPD is goed nieuws, maar betekent niet dat Losartan gelijk ingezet kan worden voor behandeling van patiënten met de longziekte. Het medicijn richt zich namelijk niet specifiek op het remmen van de TGF-β productie en kan daardoor bijwerkingen veroorzaken. Het doel van vervolgonderzoek is dan ook om een medicijn te ontwikkelen dat wel zonder omwegen de TGF-β activiteit remt.

Bron

Megan Podowski e.a. Angiotensin receptor blockade attenuates cigarette smoke-induced lung injury and rescues lung architecture in mice The Journal of Clinical Investigation, 19 december 2011 (online)

Zie ook:

‘Wilt u even blazen?’ (Research Magazine Universiteit Maastricht) Ontsteking als syndroom (Cicero) Boodschapper blijkt boosdoener (AMC Magazine)

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 21 december 2011
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.