Je leest:

Modern bestuur luistert naar de professionals

Modern bestuur luistert naar de professionals

Het streven naar bedrijfsmatig werken botst met de inzet en betrokkenheid waarmee artsen, agenten, maatschappelijk werkers en onderwijzers hun werk willen doen, stelt cultuursocioloog Gabriël van den Brink. Bestuurders in de publieke sector moeten leren regels, protocollen en getallen los te laten en te vertrouwen op professionals. Van den Brink hield zijn oratie op vrijdag 29 september 2006 aan de Universiteit van Tilburg.

Volgens cultuursocioloog Van den Brink is er een fundamenteel conflict in de publieke dienstverlening. Modernisering heeft geresulteerd in een hoge mate van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid bij dienstverleners, schrijft hij. Zij willen zich richten op de specifieke behoeften van de cliënt en leggen hoge normen aan. Tegelijkertijd echter brengt moderniteit rationalisering en uniformering mee. Er worden steeds preciezere richtlijnen uitgevaardigd en efficiëntie is een heilig huisje. Het resultaat zijn vele burn-outs, een afname van de kwaliteit van de dienstverlening en het slecht functioneren van het bestuur.

Van den Brink pleit daarom voor een nieuwe bestuursfilosofie. “Een filosofie die minder strak aan regulatie hecht en de professional de ruimte biedt het werk volgens beste inzicht te kunnen verrichten, zodat ook recht wordt gedaan aan de complexiteit van de taak.” Een baan als onderwijzer, arts of maatschappelijk werker is in Van den Brinks ogen geen gewone betrekking, maar een vorm van beroepsuitoefening die nog het meest lijkt op ‘kunst’. Een vak waarvoor talent, kennis, een juiste mentaliteit en ervaring nodig is.

Als voorbeeld noemt Van den Brink de agent die veel verschillende vaardigheden nodig heeft en die zelf zal moeten oordelen welke methode het meest verstandig is in de gegeven situatie. Minder regels dus en meer vertrouwen in professionals ook als het om beleid gaat.

De publieke sector dient niet te worden aangestuurd als een bedrijf, ook al heeft dat in het verleden zeker winst opgeleverd in termen van kosten en baten. Via kaderwetten en kwaliteitsmaatstaven kunnen zich rijkere en meer flexibele vormen van dienstverlening ontwikkelen die beter bij de situatie van cliënten en professionals aansluiten, aldus de nieuwe hoogleraar.

De oratie van Gabriël van den Brink heet Dynamiek, complexiteit en ordening. Uitgangspunten voor een moderne bestuurskunde.

Dit artikel is een publicatie van Universiteit van Tilburg (UvT).
© Universiteit van Tilburg (UvT), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 02 oktober 2006

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.