Je leest:

Mississippi-delta verdrinkt

Mississippi-delta verdrinkt

Nieuw, maar langzaam gevecht wacht New Orleans

Auteur: | 30 juni 2009

De wereldwijde zeespiegelstijging treft niet alleen Nederland. Ook de Mississippi-delta krijgt ermee te maken. Extra probleem voor die delta zijn de vele dammen stroomopwaarts. Die houden het sediment massaal tegen. Tegen het eind van deze eeuw verwachten wetenschappers daarom dat de delta zal slinken met maximaal 22%. Gelijk aan een kwart van Nederland.

De Mississippi rivier. Eén van de grootste en bekendste ter wereld. Bij de monding ligt een enorme delta gevormd over de afgelopen 7000 jaar. Maar dat blijft niet zo. De delta loopt namelijk onder door de zeespiegelstijging én een tekort aan sedimentaanvoer. Michael Blum en Harry Roberts (Louisiana State University, VS) rapporteren hierover in Nature Geoscience.

Over de afgelopen eeuwen zijn de natte gebieden van de delta al met een kwart afgenomen. Er zijn al plannen geopperd om de monstergrote rivier te verleggen. Op deze manier transporteert de rivier haar sediment naar andere gebieden om zo nieuw land te vormen. Er is echter een groot probleem. De sedimenttoevoer is drastisch afgenomen door de constructie van vele dammen in de rivier en haar zijrivieren. In totaal zijn er ongeveer 40.000 dammen. Het resultaat is een afname van sediment van 50%.

De Mississippi in donkerblauw en alle zijrivieren in lichtblauw. De delta bevindt zich in de Golf van Mexico.
NASA

Vogelpootpatroon

De delta heeft nu een patroon in de vorm van een vogelpoot. Dit betekent dat de sedimentaanvoer dominant is (geweest) in de vorming van de delta. Getijde en stormactiviteiten waren ondergeschikt. Door de mindere aanvoer zal het vogelpootpartoon flink aangetast worden. En sneller dan gedacht. Tegen het eind van deze eeuw verwachten de wetenschappers dat 10.000-13.500 km2 van de delta onderloopt. Dit is ongeveer een kwart van heel Nederland! De totale delta beslaat zo’n 60.500 km2, anderhalf maal Nederland. De delta heeft diktes van 10 to 100 meter verder landinwaarts.

Het vogelpootpatroon van één van de jongste deltalobben genaamd Plaquemines–Balize. De lob ontstond ongeveer 1300 jaar geleden. Oppervlakte van deze foto is 54 bij 57 km.
NASA

Zeespiegelstijging

Niet alleen de lagere sedimenttoevoer is debet aan de afname van het deltaoppervlak. Ook de verwachte stijging van de zeespiegel helpt een handje mee. Deze stijging is driemaal zo snel als in de periode van uitbouw van de delta. Dit gebeurde in de laatste 7000 jaar toen de zeespiegel in de Golf van Mexico, waar de Mississippi in uitmondt, zo goed als stabiel was. Elke 1000-1500 jaar vormde zich een nieuwe lob vanuit de delta. Nu de zeespiegel sinds 1993 stijgt met zo’n 3 mm per jaar, is dat een stuk moeilijker.

Zelfs als alle dammen meteen worden opgeblazen, is de sedimenttoevoer nog niet genoeg. De delta zal dus langzaam maar zeker onderlopen. Veel zal afhangen van hoe snel de zeespiegel zal stijgen. Rekenkundige modellen geven echter een enorme variatie. Veel wetenschappers zijn het er wel over eens dat de zeespiegel zal blijven stijgen.

New Orleans

Het onderlopen heeft grote gevolgen voor alle steden die op de delta liggen. De bekendste stad is New Orleans in de staat Louisiana. In 2005 werd maar weer eens duidelijk wat een water teweeg kan brengen. New Orleans stroomde onder door de orkaan Katrina nadat de dijken het begaven. Meer dan 1500 mensen vonden de dood. Als er niets gedaan wordt, zal ook New Orleans weer onderlopen. Dit maal niet tijdelijk, maar voor heel lang.

Niemand houdt de zeespiegelstijging waarschijnlijk tegen. En het vernielen van alle dammen is ook al geen optie. New Orleans en andere steden kunnen zich opmaken voor een langdurig gevecht met de oceaan. Wellicht eens info inwinnen bij de Nederlanders die al sinds het bestaan van Nederland vechten tegen het water? Met succes tot op heden.

Een overzicht van de Mississippi-delta met de locatie van New Orleans in het rood aangegeven.
NASA

Referentie:

Blum & Roberts, 2009. Drowning of theMississippi Delta due to insufficient sediment supply and global sea-level rise. Nature Geoscience 2: 488-491.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 30 juni 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.