Je leest:

Minder racistisch geweld

Minder racistisch geweld

Auteur: | 23 augustus 2007

Racistisch geweld is minder geworden, luidt de positieve conclusie van een nieuwe deelrapportage van de Monitor Racisme en Extremisme. Het aantal gewelddadige voorvallen met een racistische achtergrond daalde met ongeveer tien procent.

Terwijl er in 2005 nog melding werd gemaakt van 296 gewelddadige incidenten, waren dat er het jaar daarna 265, dat is een afname van 31 incidenten. Bij deze incidenten gaat het om geweld met een racistische of rechtsextremistisch karakter. Het gaat niet bij alle incidenten om racisme. Rechtsextremistisch geweld kan ook gericht zijn tegen leden van de eigen etnische groep. Denk bijvoorbeeld aan de bedreiging van medewerkers van een antiracistische organisatie of de vernieling van een gebouw van een linkse partij door een rechtsextremist.

Het aandeel dat extreemrechts heeft bij het geweld groeit hard. Was in 2005 nog maar bij 38 gevallen sprake van extreemrechtse betrokkenheid, in 2006 was dit bij 67 incidenten het geval.

Minder bedreigingen, meer rassenrelletjes

De hoeveelheid brandstichtingen, vernielingen en mishandelingen is gedaald naar het niveau van 2003. De sterkste daling zien de onderzoekers bij het aantal bedreigingen. Dat aantal is gedaald naar een niveau dat niet eerder werd gemeten. Misschien komt dit doordat er negatieve publiciteit is geweest over een aantal bedreigingen en er flinke straffen uitgedeeld zijn in een aantal strafzaken tegen bedreigers.

Het aantal rassenrelletjes, confrontaties tussen groepen jongeren met een extreemrechts of racistisch karakter, blijft toenemen. In 2005 ging het bij deze incidenten vaak om confrontaties met Lonsdale-jongeren. In 2006 veel minder. De jongeren die in 2005 nog als Lonsdale-jongeren gekenmerkt werden, zijn in 2006 doorgeradicaliseerd naar volwaardige neonazigroepen.

Meer rechtsextremisme

Het aandeel dat extreemrechts heeft bij het geweld groeit hard. Was in 2005 nog maar bij 38 gevallen sprake van extreemrechtse betrokkenheid, in 2006 was dit bij 67 incidenten het geval. Deze groei is al jaren aan de gang. In 2002 ging het nog maar om 12 gevallen. De onderzoekers geven aan dat het wel moeilijk is om te bepalen wanneer er sprake is van een extreemrechtse betrokkenheid. Vaak gaat het bijvoorbeeld om individuele daders die lid zijn van een extreemrechtse organisatie. Het is dan nog niet direct gezegd dat die organisatie betrokken is bij het geweld.

De onderzoekers hebben gekeken naar geweld tegen moslims, joden, blanken en vluchtelingen. Opvallend is dat het geweld tegen vluchtelingen bijna verdwenen is, het gaat in 2006 nog maar om drie gevallen. Wel kan het zo zijn dat de politie geweld tegen asielzoekers nu vaker beschrijft als geweld tegen moslims.

Topje van de ijsberg

In de Racismemonitor worden alleen de gewelddadige incidenten die gemeld worden bij de politie meegeteld. Het daadwerkelijke aantal incidenten is waarschijnlijk veel groter.

Lonsdale-jongeren

Discriminatie, vooroordelen en tolerantie

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 augustus 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.