Je leest:

Minder gevallen van wiegendood door fopspeen

Minder gevallen van wiegendood door fopspeen

Auteur: | 15 december 2005

Nieuwe onderzoeksresultaten tonen het belang aan van fopspenen bij jonge kinderen. De bekende ‘papa-is-the-best’ speen is nuttig. De speen is niet alleen handig om de kleine troost te bieden als hij huilt, maar ook nog echt nuttig, om dié reden dat slapende baby’s met een speentje zichzelf aanleren om via hun neus adem te halen. Deze manier van ademhalen is belangrijk bij het voorkomen van wiegendood. Wiegendood is zeer aangrijpend en vooral onbegrijpelijk omdat er geen directe oorzaken voor het plotselinge sterven te noemen zijn. Veel onderzoek naar preventie van wiegendood wordt op grote schaal uitgevoerd. Vorige week werden nieuwe resultaten van Amerikaanse onderzoekers gepubliceerd in British Medical Journal over dit onderwerp.

De wetenschappelijke aanduiding voor wiegendood is Sudden Infant Death Syndrome (SIDS). Deze aandoening is gedefinieerd als: ‘de plotselinge onverwachte dood van een kind jonger dan 1 jaar, waarvan de oorzaak onverklaarbaar is na autopsie en onderzoek naar de medische geschiedenis van het kind’. Wiegendood vindt het vaakst plaats bij baby’s met een leeftijd tussen de 2 en 4 maanden. In Nederland kennen we een lage incidentie van wiegendood. Was er in 2003 nog sprake van 28 gevallen, in 2004 waren er ‘maar’ 17 meldingen van wiegendood. Deze lage incidentie wordt internationaal als voorbeeld gezien. Volgens deskundigen is dit vooral te danken aan de goede preventie van wiegendood in ons land. Het risico op wiegendood is niet uit te sluiten, echter door preventie kan het aantal gevallen van wiegendood wel sterk verlaagd worden.

Aantal gevallen wiegendood Bron: CBS

Om het aantal gevallen van wiegendood verder te verlagen, is er in de achterliggende jaren veel onderzoek uitgevoerd naar oorzaken of factoren die van invloed zijn op wiegendood. Een aantal pathologische mechanismen, die mogelijk wiegendood veroorzaken zijn uit die onderzoeken wel aan het licht gebracht. Deze doodsoorzaken kunnen in drie grote groepen onderverdeeld worden, namelijk omgevingsfactoren, ziekten en rijpings- of maturatiemechnismen. Bij de omgevingsfactoren kun je denken aan te hoge omgevingstemperatuur, te warm toedekken van de baby en roken in de nabijheid van de baby. De categorie ziekten omvat bacteriële en virale infecties, maar ook stofwisselingsziekten kunnen een oorzaak zijn. En tenslotte horen bij het rijpingsproces bepaalde vitale functies zoals ademhaling, hartactiviteit en het spijsverteringsstelsel.

Relatie fopspeen en wiegendood

In British Medical Journal hebben een aantal Amerikanen vorige week onderzoeksresultaten bekend gemaakt over het nut van een fopspeen bij baby’s ter preventie van wiegendood. De onderzoekers gebruikten gegevens van eerdere studies naar risicofactoren voor wiegendood. Ze wilden vaststellen of een speentje tijdens de slaap een kleinere kans geeft op wiegendood. Op grond van geboortecertificaten werden kinderen geselecteerd die in dezelfde omgeving waren opgegroeid. De onderzoekers interviewden moeders of verzorgers van 185 overleden baby’s en van 312 gezonde baby’s. Uit de interviews kwam informatie naar voren over het fopspeengebruik, maar ook over andere omgevingsfactoren gerelateerd aan slaap, onder andere over de slaaphouding van de baby. Uit de resultaten bleek dat gebruik van een fopspeen inderdaad verband hield met een risicovermindering op wiegendood. Dit verminderde risico was onafhankelijk van andere bekende risicofactoren die eerdere studies hadden aangetoond.

De fopspeen kan medeverantwoordelijk zijn voor minder gevallen van wiegendood. Bron: Thuiszorgwinkel.nl

Volgens de onderzoekers kan een veranderde ademhaling de reden zijn voor het verlaagde risico bij gebruik van een speen. Wanneer een baby tijdens het slapen een fopsteen in zijn mond heeft, wordt het kindje verplicht om door zijn neus adem te halen. Hierdoor traint het kind een manier van ademen die belangrijk is op het moment dat ademhalen via de mond niet mogelijk is (bij braken, gezichtje bedekt door beddengoed, buikligging). Ook de ring die aan de speen zit, voorkomt in zekere mate dat de baby zijn gezicht in het kussen kan begraven en op die manier de ademhalingsroute blokkeert.

De fopspeen is niet alleen goed inzetbaar bij de preventie van wiegendood. Een ander voordeel van de fopspeen is zijn positieve invloed op de ontwikkeling van verbindingen in de hersenen die een rol spelen bij de werking van de bovenste luchtwegen. En tenslotte kan genoemd worden dat het zuigen op een speen een kalmerende werking op het kind uitoefent en het bovendien een goede oefening is voor de mondspieren.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 december 2005
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.