Je leest:

Minder files op intelligente wegen

Minder files op intelligente wegen

De mobiliteitsproblematiek in Nederland wordt steeds groter. Het verkeersaanbod zorgt al voor veel files, maar als er een ongeluk gebeurt gaat het helemaal mis. Om de verkeersdoorstroom te verbeteren en de situatie op de weg veiliger te maken, moeten wegbeheerders sneller en gerichter verkeersmaatregelen kunnen nemen. TNO ontwikkelt daarvoor TISNET, een sensorsysteem in het asfalt om het verkeer ‘real-time’ en uiterst nauwkeurig te monitoren.

TNO

Het wordt drukker en drukker op de Nederlandse wegen. We staan steeds vaker in de file, die files worden steeds langer en dat zal de komende jaren alleen maar erger worden. De ergernis over al het oponthoud onder automobilisten is groot, net als de economische schade die de voertuigverliesuren opleveren. Veel fileleed wordt veroorzaakt doordat wegbeheerders storingen in het mobiliteitssysteem niet direct kunnen detecteren. Dat kan om ongelukken gaan, maar ook om gevaarlijke situaties, zoals een auto met pech op de spitsstrook. Hoe eerder wegbeheerders hiervan op de hoogte zijn, hoe sneller zij maatregelen kunnen nemen en hoe minder wegcapaciteitsverlies er optreedt. Om wegbeheerders hierin van dienst te zijn, bevat het wegdek om de paar honderd meter detectielussen. Maar over wat er tussen die lussen in gebeurt, komen geen signalen uit het asfalt. Om onze wegen intelligenter te maken ontwikkelt TNO TISNET (Traffic Infrastructure Sensor Network).

Hoge sensordichtheid

TISNET moet wegbeheerders informatie verschaffen over de positie en snelheid van ieder individueel voertuig op de weg. Daarvoor worden per vierkante meter kleine, goedkope, onderhoudsvrije sensoren in het wegdek aangebracht. Die nemen alle voertuigen waar en geven deze informatie draadloos door aan RSU’s (‘road side units’) langs de weg. Vervolgens vertalen slimme algoritmen die data naar voertuigtrajecten. De hoge sensordichtheid maakt het mogelijk om elk voertuig in het mobiliteitssysteem te volgen. Zo blijven wegbeheerders ‘real-time’ uiterst nauwkeurig op de hoogte van voertuigparameters als positie en snelheid, en van wegparameters als bezettingsgraad en plaats en lengte van files. De hoge sensordichtheid heeft nóg een voordeel: als vijftig procent van de sensoren uitvalt tijdens de levensduur van een weg, dan is het systeem nog robuust genoeg om te functioneren. Gaat één van de huidige detectielussen stuk, dan moet de weg open om de lus te repareren. Het gevolg: nog meer files.

Informatie op maat

Met de informatie uit TISNET kunnen wegbeheerders sneller en gerichter maatregelen nemen om de verkeersdoorstroom te verbeteren en de situatie op de weg veiliger te maken. Dat is winst, maar er liggen nog meer toepassingen in het verschiet. Als later alle voertuigen over apparatuur beschikken die met de RSU’s kan communiceren, kan het systeem ook individuele bestuurders van informatie voorzien, zoals de exacte plaats van een ongeluk, de lengte van daardoor ontstane files en de meest gunstige alternatieve route. Op dezelfde manier kan TISNET bestuurders betrouwbare reistijdvoorspellingen doorgeven. Verschillende Business Units van TNO werken samen met een aantal industriële partijen aan de realisatie van het systeem. De algoritmen zijn inmiddels ontwikkeld en meetexperimenten met de sensoren zijn succesvol verlopen. De komende anderhalf jaar staan in het teken van de ontwikkeling van een energievoorziening en een behuizing voor de sensoren en vergroting van hun communicatierange.

Dit artikel is een publicatie van TNO.
© TNO, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 29 oktober 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.