Je leest:

Migratie

Migratie

Auteur: | 1 juli 2008

Op zoek naar een beter leven bewegen mensen zich over de hele wereld. Indonesische vrouwen verhuizen naar Saoedi-Arabië, Nederlanders vertrekken naar Canada en Senegalezen beproeven hun geluk in een gammele vissersboot richting Spanje. Waarom migranten hun huis verlaten, hoe ze reizen en wat ze aantreffen in het land van aankomst, is onderwerp van dit dossier.

Mensen migreren al zolang als de mensheid bestaat. Ooit, zo’n veertigduizend jaar geleden, bewogen onze verre voorouders zich langzaam aan vanuit Afrika naar het noorden, richting Azië en Europa en tenslotte ook Amerika. Zij zochten smakelijk voedsel, een gunstig klimaat en een beter leven. Ook nu bewegen mensen zich over de hele wereld op zoek naar welvaart, geluk en een beter leven. Maar sinds onze harige voorouder in berenvel de wereld veroverde, is deze wereld nogal veranderd. We hebben inmiddels grenzen, naties, migratiebeleid, mensensmokkelnetwerken en een heetgebakerd debat over migranten. Over dit soort kwesties gaat dit dossier.

Wat is migratie?

Wie zijn koffers pakt, een grens overgaat en zich op zijn nieuwe stek wil vestigen, is een migrant. Die grens kan een gemeentegrens zijn, een landsgrens of de grens tussen twee regio’s, bijvoorbeeld de Europese Unie en Noord-Afrika. Alleen als er een landsgrens wordt overgestoken, is er sprake van transnationale migratie. Dit dossier gaat dan ook niet over mensen die van het platteland naar de stad, of van Groningen naar Maastricht verhuizen.

Bij het woord migratie denken we al gauw aan West-Afrikanen die in overvolle gammele bootjes de Middellandse Zee oversteken. Of aan Bulgaren die, gewapend met accordeon en klarinet, aan de poorten van Fort Europa rammelen. Maar migranten komen in vele soorten en maten. Er zijn hoogopgeleide Indiase wizz-kids die onze computerproblemen oplossen en er zijn Britse topmanagers die onze bedrijven runnen (kennismigratie). Er zijn Polen die alleen tijdens het seizoen asperges komen steken (seizoensmigratie). Er zijn Spaanse studenten die een jaartje Nederlandse cultuur, én de geur van wiet, willen opsnuiven (tijdelijke migratie). Je hebt migranten die in het thuisland vervolgd worden (politieke vluchtelingen) en migranten die verliefd zijn geworden op een Nederlander (gezinsvormers).

Wie vertrekt is een emigrant. Wie aankomt is een immigrant.

Migratie is van alle tijden

‘Migratie is geen nieuw fenomeen,’ zegt professor Piet Emmer. ‘Al vanaf de middeleeuwen hebben talloze mensen om uiteenlopende redenen huis en haard verlaten.’ Hij en zijn collega Leo Lucassen bestudeerden 400 jaar Europese migratiegeschiedenis. Ook al denken we vaak dat onze moderne en geglobaliseerde wereld uniek is, uit het onderzoek van Emmer en Lucassen blijkt dat migratie van alle tijden is. Net als alle problemen die ermee gepaard gaan. En van het verleden kunnen we leren.


Nationale identiteit verandert voortdurend

Migratie en integratie toen en nu

Tristan Lavender

Migratie in Nederland

In 2007 kwamen er volgens cijfers van het CBS zo’n 117 duizend immigranten in dit land wonen. Dat lijkt veel, maar het is minder dan het aantal emigranten. Zo’n 123 duizend mensen verlieten deze polder om buiten onze landsgrenzen het geluk te vinden. In de eerste zes maanden van 2008 is dit veranderd. Voor het eerst sinds vijf jaar telt Nederland weer meer nieuwkomers dan vertrekkende Nederlanders (ong. 62 duizend immigranten en 53 duizend emigranten). Voor een belangrijk deel komt dit door de immigratie van Oost-Europeanen, vooral Polen. Zij laten steeds vaker hun vrouw en kinderen overkomen.


Polen in de polder

Kahliya Ronde

Migratiestromen wereldwijd

Op dit moment is ongeveer 3% van de wereldbevolking migrant. Het aantal internationale migranten wordt geschat tussen de 175 en 200 miljoen. Wie het debat over immigratie volgt en de beelden van verdronken of gestikte immigranten uit Algerije of China ziet, denkt al gauw dat de meeste migranten naar Europa en de Verenigde Staten komen. Toch is dat niet zo: de grootste migratiestromen vinden plaats binnen het zogenaamde ‘zuiden’ (Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en een groot deel van Azië). Het gaat hier om Zimbabweanen die naar Zuid-Afrika vluchten, Indonesische vrouwen die schoonmaken in Saoedi-Arabië en Chinezen die naar Hong Kong verhuizen.

De meeste migranten gaan niet van het zuiden naar het rijke noorden, maar blijven in het zuiden zelf. Bijvoorbeeld Indonesische kindermeisjes die in Singapore werken.


Moslims onder elkaar?

Marina de Regt

Het begin: waarom migreren mensen?

Al lange tijd houden wetenschappers zich bezig met de vraag waarom mensen migreren. Grofweg zijn er drie stromingen die elk hun eigen verklaring hebben. Sommige wetenschappers gaan ervan uit dat migranten rationeel wikken en wegen: als hij over de grens meer kan verdienen, dan zal hij zijn koffers pakken. Anderen zien migratie meer als een sociaal fenomeen. Zij benadrukken het belang van migrantennetwerken, familie en vrienden. Volgens de derde stroming is migratie een logisch gevolg van het kapitalistische economische systeem zoals dat zich nu over de hele verspreidt. Een combinatie van deze theorieën, levert waarschijnlijk de beste verklaring op.


Migratietheorieën

prof. dr. Annelies Zoomers

De reis: mensensmokkel

Mensensmokkel wordt meestal gezien als een strafbaar feit met een duidelijk verband met illegale immigratie. Bovendien wordt mensensmokkel vaak geassocieerd met goed georganiseerde criminele bendes die hun klanten uitbuiten. Vanuit het perspectief van migranten is mensensmokkel vaak juist de enige optie, zodat ze bijvoorbeeld bij hun gezin kunnen zijn of een leven kunnen leiden zonder geweld.

Monument voor gestorven migranten aan de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten. © Tomas Castelazo


Mensensmokkel van binnenuit bekeken

Eline Wubbels

Een oom die de weg kent

Ilse van Liempt

Reizen onder regie

Marije Schoonen

Chinese mensensmokkel geen nieuw fenomeen

Onno Postuma

Vrouwen die in vrouwen handelen

Sylvia de Blank en Dina Siegel

De aankomst: migratiebeleid in Europa

Wie het lukt om Europa te bereiken, wordt geconfronteerd met het migratiebeleid van het land van aankomst. En dat beleid kan verschillen. In Spanje is het relatief makkelijk voor migranten om een baan te vinden, terwijl dat in België juist veel moeilijker is. De Nederlandse overheid eist steeds meer van (niet-westerse) migranten. Terwijl men tot de jaren negentig vond dat immigranten het recht hadden om hun eigen cultuur te behouden, ligt de nadruk nu meer op inburgeren en assimileren (je volledig aanpassen aan de dominante cultuur). Ook ten opzichte van illegale migranten wordt de overheid steeds strenger. Beleidsmakers willen illegalen niet meer alleen uitsluiten van werk en opleiding maar vooral terugsturen naar waar ze vandaan komen.


‘Streng maar rechtvaardig’

Kurt De Wit

Verbod op importhuwelijk werkt niet

Helène Kleijburg

Insider of buitenstaander?

drs. Saskia Bonjour

Rode loper voor migranten!

Robert Lensink

Ruimte voor de islam?

Marije Schoonen

‘Barça ou barsakh’: Barcelona of de dood

Inge Van Nieuwenhuyze en Karen Stuyck

‘Barça ou barsakh’: immigratiepolitiek vergeleken

Inge Van Nieuwenhuyze en Karen Stuyck

De aankomst: integreren in de Nederlandse samenleving

De groeiende populariteit van anti-immigratie partijen zoals de LPF, de PVV en Trots op Nederland, lijkt te bewijzen dat veel Nederlanders negatief staan ten opzichte van immigranten. Het tolerante Nederland zou sinds Fortuyn in de greep zijn van een plotselinge angst voor vreemdelingen. Wetenschappers wijzen er echter op dat Nederlanders al lang niet meer zo tolerant waren. Immigratie en integratie staat in ieder geval wel volop in de belangstelling en is onderwerp van felle discussies. Lees hier meer over in het dossier integratie.


Etnische tolerantie in Nederland in vergelijkend perspectief

Marcel Coenders, Marcel Lubbers en Peer Scheepers

Vooroordelen beïnvloed

Antoinette Bolt, Louk Hagendoorn en Eline Wubbels

Nederland na Fortuyn: de politiek polariseert, de samenleving niet

Annemarie Oosterwaal

Media beïnvloeden populariteit LPF en PVV

Kahliya Ronde

Integratie

Eline Wubbels

Zie ook

De laatste berichten over migratie op Kennislink

Oeps: Onbekende tag `feed’ met attributen {"url"=>"https://www.nemokennislink.nl/kernwoorden/migratie/maatschappijwetenschappen/index.atom?m=en", “max”=>"10", “detail”=>"minder"}

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 01 juli 2008
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.