Je leest:

Migrantenondernemers in de lift

Migrantenondernemers in de lift

Auteur: | 30 november 2006

Bij migrantenondernemingen denken mensen al snel aan de Turkse groenteboer of de Marokkaanse slager om de hoek. Sociologe Katja Rusinovic laat zien dat dit beeld niet klopt met de werkelijkheid. Realistischer is het om te denken aan een Turkse internetbedrijf of een Marokkaans administratiekantoor. Zij promoveert 1 december aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op haar proefschrift Dynamic Entrepreneurship: first and second-generation immigrant entrepreneurs in Dutch cities.

Rusinovic volgde 252 migrantenondernemingen van eerste en tweede generatie migranten. Ze kon hiervoor niet zomaar de Kamer van Koophandel om cijfers vragen. Tweede generatie migranten zijn daar namelijk in cijfers onzichtbaar omdat ze in Nederland geboren zijn. Rusinovic heeft er daarom voor gekozen kwalitatief onderzoek te doen. Om de dynamiek en ontwikkeling binnen migrantenondernemers goed in beeld te krijgen, heeft ze interviews gehouden met zowel eerste als tweede generatie migrantenondernemers.

Mensen denken bij migrantenondernemers al snel aan bijvoorbeeld een Turkse groenteboer.

Van afrokapper naar accountant

Haar meest opvallende conclusie is dat je bij tweede generatie migrantenondernemers niet moet denken aan de afrokapper en de shoarmaboer, maar dat de grootst groeiende sector onder migrantenondernemers de zakelijke dienstverlening is.

Rusinovic onderzocht vier sectoren: de zakelijke dienstverlening, de groothandel, de catering en de kapperszaken. De laatste twee zijn de klassieke sectoren voor migrantenondernemers terwijl juist de eerste sector, de zakelijke dienstverlening steeds belangrijker wordt voor migrantenondernemers. Het gaat hier bijvoorbeeld om accountancykantoren, internetbedrijven en administratiekantoren.

De sociologe ziet een trend dat migranten steeds minder etnische producten verkopen. Migrantenondernemingen verkopen in plaats van Turkse thee en Marokkaanse couscous verzekeringen en internetverbindingen. Ook ziet ze een trend dat migrantenondernemingen zich steeds minder richten op hun eigen etnische markt: ‘ze verkopen hun producten niet alleen aan familie en vrienden en andere leden van de eigen etnische groep, maar hebben een veel bredere afzetmarkt die een afspiegeling is van de Nederlandse samenleving’.

De grootste groeiende sector onder migrantenondernemers is de zakelijke dienstverlening

Succes

Tweede generatie migrantenorganisaties pakken het dus anders aan dan eerste generatie migrantenorganisaties. En wat blijkt? Ze zijn een stuk succesvoller. ‘Van de ondernemers uit de onderzoeksgroep die tussen 2000 en 2003 zijn gestart, bestaat onder de eerste generatie de helft van de bedrijven in 2005 niet meer, terwijl dit onder de tweede generatie 20 procent is’, schrijft Rusinovic.

Het succes van tweede generatie migranten zit hem vooral in hun netwerk. ‘Tweede generatie migranten zijn ingebed in hele andere netwerken dan eerste generatie migranten. Ze zijn geboren en getogen in Nederland en daardoor meer geïntegreerd dan de eerste generatie migranten. Hierdoor onderhouden ze makkelijker contact met banken en ondernemersverenigingen en boren ze makkelijker nieuwe markten aan’, aldus Rusinovic.

Op de schop

Het traditionele beeld van migrantenorganisaties is aan revisie toe, stelt Rusinovic. Daarmee richt ze zich tot andere onderzoekers die volgens haar meer aandacht moeten besteden aan tweede generatie migrantenondernemers. Ook het middenveld, zakelijke instanties als de Kamer van Koophandel en banken, moet haar beeld van migrantenondernemers bijstellen en betere diensten aanbieden voor deze nieuw groep ondernemers. Daar ligt ook meteen een goede mogelijkheid voor verdere integratie van migrantennetwerken en meer reguliere netwerken zoals Turkse ondernemersverenigingen en Nederlandse ondernemersverenigingen.

Maar ook jij en ik moeten ons beeld van migrantenorganisaties aanpassen. Het beeld van de migrantenonderneming dat veelal op straat wordt bepaald, doet geen recht meer aan de werkelijkheid.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 30 november 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.