11 april 2019

“In maart 2019 vernietigde India in een succesvolle test met een anti-satellietraket een van haar eigen satellieten op 300 kilometer hoogte. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa is echter minder verheugd met het resultaat. De honderden brokstukken die nu ongecontroleerd in een baan om de aarde zweven vormen een grote bedreiging voor het internationale ruimtestation ISS. Hoe is het ISS eigenlijk toegerust om zich te beschermen tegen zulk rondvliegend ruimtepuin?”

Je leest:

Meteorietschild voor ruimtestation

Meteorietschild voor ruimtestation

Auteur: | 31 mei 2007

Twee Russische ruimtewandelaars hebben het bemanningsverblijf van ruimtestation ISS voorzien van stevige isolatieplaten. Daardoor is het station nu beter beschermd tegen inslaande micrometeorieten en ander afval in een baan rond de aarde. Ook al gaat het om kleine projectielen zoals weggezweefde moertjes, door de enorme snelheidsverschillen kunnen die flinke schade aanrichten.

Het regent puin in de ruimte. Stukjes rots en stof racen om de aarde, samen met losgeraakte werktuigen, stukken afgestoten raket en ander ruimtepuin. Een flink probleem voor de ruimtevaart, want inslaand ruimtepuin kan kwetsbare ruimteschepen en -stations beschadigen. Op de vlieghoogte van het internationale ISS-station heb je namelijk een snelheid van 7,7 kilometer per seconde nodig om niet naar de aarde te vallen. Bij zulke snelheden is zelfs een paar gram aan inslaand materiaal gevaarlijk.

De Russische kosmonaut Oleg Kotov verplaatst een bundel meteorietschilden. Die beschermen het ruimtestation ISS tegen langsschietende stukken ruimtepuin.

Beplating

Ruimtevaartorganisaties proberen hun schepen en ruimtevaarders zo goed mogelijk te beschermen tegen rondvliegend ruimtepuin. Radarinstallaties en telescopen houden brokstukken groter dan een appel in de gaten met grondradar. Als zo’n brokstuk de baan van het ISS kruist, gebruikt de missieleiding de motoren om het ruimtestation uit de weg te manoeuvreren. Kleinere brokstukken zijn onzichtbaar voor de rader. Het ISS krijgt daarom in een serie ruimtewandelingen een laag beplating van 2,5 centimeter dik.

De platen moeten het station beschermen tegen de inslag van kleinere projectielen. De Russische commandant Fyodor Yurchikhin en zijn landgenoot Oleg Kotov waren op woensdag 5,5 uur bezig met het aanbrengen van een deel van de beplating. Tijdens de ruimtewandeling van 30 mei installeerden de twee Russen 5 van de 17 platen die ruimteveer Discovery in december 2006 naar het station bracht. Ook legden ze verbindingskabels om, zodat het ISS klaar is voor de aankomst van het Europese vrachtschip Jules Verne, het eerste van een reeks Automated Transfer Vehicles.

In NASA’s Ames laboratorium wordt onderzocht hoeveel schade ruimtepuin kan aanrichten. Bij deze proef werd een stukje puin met 7,5 km/s op een testplaat geschoten. Bij zulke snelheden verdampt de energie van de inslag het ruimtepuin en een stukje van het ruimtestation.

Astro- en kosmonauten zijn al jaren bezig met de ruimtepuinafweer. Al in 2002 werden zes soortegelijke panelen geïnstalleerd. Door het stilleggen van de Amerikaanse shuttlevluchten na de ramp met ruimteveer Columbia duurde het jaren voor weer een pakket beschermingspanelen werd gelanceerd. Voorlopig worden die alleen op de Zvezda-module geplaatst; dat is de woonruimte van de astronauten. Ook bevindt zich hier het commandocentrum van het ruimtestation.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 31 mei 2007

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.