Je leest:

Meer uitleg is niet altijd beter

Meer uitleg is niet altijd beter

Leerlingen uit 4-havo scoren niet beter op een wiskundeopdracht als ze hints krijgen van de leraar. Stimuleert de docent alleen maar de interactie en het samenwerken, dan doen de leerlingen het op de eindtoets even goed.

Monique Pijls liet leerlingen uit 4-havo bij het vak wiskunde-A in tweetallen onderzoeksopdrachten uitvoeren met de computer. Deze opdrachten hadden als doel om leerlingen meer inzicht te geven in een onderwerp uit de kansrekening. Dit gebeurde door een computersimulatie, gebaseerd op een kansspel. Op deze manier kregen de leerlingen de gelegenheid hun eigen wiskundige ideeën rondom dit onderwerp te ontwikkelen. Door de samenwerking met medeleerlingen konden ze hun ideeën aanscherpen.

Wiskundige hints geven of samenwerking aanmoedigen?

Terwijl de leerlingen zich bezig hielden met kansrekening, onderzocht Pijls twee manieren waarop de docent kon helpen bij het uitvoeren van de opdracht. Hiertoe werden de leerlingen in twee groepen verdeeld. In de ene groep gaf de docent uitsluitend wiskunde hints, als de leerlingen hulp vroegen. In de andere groep hield docent zich afzijdig van de wiskundige inhoud, maar stimuleerde de interactie tussen de leerlingen. Na het uitvoeren van de opdrachten werden de leerlingen getoetst.

Als je probeert een wiskundig probleem op te lossen, heb je evenveel aan hints van je wiskundeleraar als aan samenwerking met een klasgenoot.

Opvallend genoeg scoorden de natoets scoorden beide groepen gelijk. In beide groepen hadden de leerlingen er moeite mee dat ze minder uitleg van de docent kregen dan ze gewend waren. Maar de groep die wel enige wiskundige uitleg van de leraar kreeg, deed het niet beter dan de groep waarin de wiskundedocent zich afzijdig hield van de inhoud en er uitsluitend op letten dat de leerlingen met elkaar in gesprek bleven. Meer uitleg is dus niet altijd beter.

Dit artikel is een publicatie van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
© Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 15 juni 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.