Je leest:

Meer is niet beter in de bodem

Meer is niet beter in de bodem

Auteur: | 12 november 2004

Biodiversiteit boven de grond is belangrijk: hoe meer planten in een ecosysteem, hoe beter. Maar ondergronds geldt dat niet, stellen ecologen van de Vrije Universiteit en Alterra. Twee soorten die elkaar aanvullen in de afbraak van afgestorven blad werken efficiënter dan vier soorten die hetzelfde doen of elkaar beconcurreren.

In het Science-artikel beschrijven de ecologen een experiment waarin ze 0, 1, 2, 4 of 8 soorten regenwormen, pissebedden en miljoenpoten samen in een bodem plaatsten en de afbraaksnelheid analyseerden van afgestorven blad, gemeten via onder andere strooiselafbraak, nitraatvorming en CO2-productie. ‘Van nul naar één of twee soorten nam de afbraaksnelheid toe, maar van vier naar acht soorten maakte eigenlijk geen verschil’, verklaart dr. Matty Berg van de afdeling Dierecologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het lijkt erop alsof vier extra soorten dus overbodig zijn, maar dat is niet het hele verhaal. Het is de combinatie van soorten die de afbraaksnelheid bepaalt. Sommige soorten beconcurreren elkaar, andere helpen elkaar juist.

Twee soorten wormen waarvan één vlak onder het oppervlak leeft en de ander juist dieper in de bodem voorkomt vullen elkaar functioneel gezien aan. Zo transporteert de regenworm L. rubellus bladfragmenten dieper de bodem in, waar ze beschikbaar komen voor andere afbrekers.

Maar een combinatie van een miljoenpoot, Polydesmus denticulatus en een pissebed, Oniscus asellus werkt juist slechter, omdat de dieren ongeveer even groot zijn, op dezelfde plek in de bodem voorkomen en bladfragmenten van dezelfde afmetingen eten. Ze beconcurreren elkaar. De sleutel zit dus in de functieverschillen tussen de organismen. Via een matrix met ‘functionele afstanden’ tussen alle soorten kan afgeleid worden hoe verschillend de soorten in een bodem zijn. Berg en collega’s kunnen hiermee voorspellen welke soorten het samen goed zullen doen in de bodem.

Dit biedt nieuw inzicht in bodemecologie, wat volgens Berg een snel ontwikkelend vakgebied is. De voorspellingen kunnen ook van pas komen bij het herstellen van processen in soortarme bodems, bijvoorbeeld na vervuiling met pesticiden, denkt Berg. ‘Door die pissebed en die miljoenpoot toe te voegen die samen heel efficiënt werken, zul je een sneller herstel krijgen van bodemprocessen na verstoring dan wanneer je lukraak wat organismen introduceert.’

Dit artikel is een publicatie van Bionieuws.
© Bionieuws, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 12 november 2004

NEMO Kennislink Agenda

NEMO Kennislink vertoont op deze plaats normaal gesproken wetenschappelijke activiteiten uit heel Nederland. Door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zal daarvan een groot gedeelte worden afgelast. Omdat we geen achterhaalde informatie willen verspreiden, laten we voorlopig geen activiteiten zien.
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.