Je leest:

Mars geeft steeds meer geologie prijs

Mars geeft steeds meer geologie prijs

Auteur: | 24 juni 2004

De Marssonde ‘Opportunity’ (Kans) begint steeds meer opwindende gegevens naar de aarde door te seinen. Waar we het oorspronkelijk vooral van satellietbeelden moesten hebben (die overigens ook vaak al opwindend waren), daar krijgen we nu – dankzij het Marsvoertuigje – steeds meer te zien van Mars zelf.

De sonde levert niet alleen beelden van het ‘gewone’ oppervlak, maar ook van bijzondere plaatsen. Zo is de Opportunity de kraterwand opgereden van de Endurance (Duurzaamheid), een inslagkrater met een middellijn van ca. 130 m. Foto’s van die krater laten tal van interessante details zien. Zo blijken er prachtige ontsluitingen te zijn waarin fraai gelaagde pakketten te zien zijn. Het heeft er alle schijn van dat het gaat om sedimenten zoals die ook van de aarde bekend zijn.

De inslagkrater ‘Endurance’ op Mars Foto: NASA

Deze waarnemingen maken veel méér duidelijk dan de eerdere waarnemingen die de Opportunity deed in de Eagle, de kleine inslagkrater (20 m doorsnede) waarin hij landde. De beelden van zijn landingsplaats wezen op afzettingen die in een ondiepe zee waren gevormd, maar er was zo weinig te zien dat weinig onderzoekers er iets definitiefs over durfden te zeggen. Met de beelden van de Endurance, die in mei beschikbaar kwamen, is veel van de terughoudendheid bij de onderzoekers verdwenen. Het betrokken gebied op Mars moet al een interessante geologische ontwikkeling achter de rug hebben gehad voordat de zee ontstond die al op basis van de foto’s in de Eagle-krater bekend was.

Met de spectraalanalyse waarmee het zoute karakter van de mariene afzettingen in de Eagle werd vastgesteld, is in vijf duidelijk onderscheiden donker gekleurde lagen in de Endurance – onder het lichter gekleurde mariene pakket – niets dergelijks gevonden. Het blijkt te gaan om gesteenten met een bazaltische samenstelling, maar sommige daarvan vertonen een scheve gelaagdheid die bij ons uit kustduinen bekend is. Volgens Steven Squires van Cornell University (Ithaca, New York), die het onderzoek leidt, zou het ook om een strandafzetting kunnen gaan.

De details die tot nu toe aan het licht gekomen zijn, smaken naar meer. Verder onderzoek vereist echter dat bepaalde punten van dichterbij worden bekeken. En die punten liggen aan de binnenzijde van de kraterwand. Dat betekent dat de Opportunity van de kraterrand naar beneden zou moeten afdalen, een uiterst riskante operatie. Maar geologen kijken nu al watertandend uit naar de gegevens die beschikbaar zouden komen als de Opportunity die gevaarlijke tocht mocht overleven.

Referentie

Kerr, R.A., 2004. Endurance has its rewards on Mars. Science 304, p. 940.

Bezoek de website van de Nederlandse Geologische Vereniging en het elektronisch geologisch tijdschrift NGV Geonieuws.

Lees ook meer nieuws op de website van NGV Geoniews

Dit artikel is een publicatie van NGV Geonieuws.
© NGV Geonieuws, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 24 juni 2004

NEMO Kennislink Agenda

NEMO Kennislink vertoont op deze plaats normaal gesproken wetenschappelijke activiteiten uit heel Nederland. Door de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus zal daarvan een groot gedeelte worden afgelast. Omdat we geen achterhaalde informatie willen verspreiden, laten we voorlopig geen activiteiten zien.
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.