Je leest:

Markermeer weer helder?

Markermeer weer helder?

Auteur: | 17 april 2012

Natuurmonumenten krijgt 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om het project ‘Marker Wadden’ te ontwikkelen. De ingreep moet nieuw leven blazen in het troebele Markermeer. Bureau Deltares bedacht een slibvangput.

Slib moet neerdwarrelen in slibvangput.
Foto Docwerk

Natuurmonumenten krijgt 15 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om het project Marker Wadden te ontwikkelen. De ingreep moet nieuw leven blazen in het troebele Markermeer. Nieuwe eilandjes en aangelegd moeras moeten nieuw leven aantrekken. Met tienduizend hectare gaat het om het grootste natuurontwikkelingsproject van ons land.

Langse de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad komt een gevarieerd landschap met zandplaten, wilgenbossen, moeras en stukken open water. Nieuwe bewoners daar worden de krooneend, zwarte ooievaar, zee- en visarend. Maar eerst moet het slib weg. Daarna, als de slibformule werkt, kan half Nederland er zwemmen, varen, vissen en zonnen.

De Marker Wadden moet een einde maken aan de kwakkelende natuur in het Markermeer. De grootste boosdoener is slib dat als een verstikkende deken op de bodem van het meer ligt. In het ondiepe water wordt het bodemmateriaal bij aantrekkende wind en wat golfslag direct opgewerveld. Gevolg is troebel water, volgens deskundigen de belangrijkste oorzaak voor de slechte ecologische kwaliteit van het meer. Met de bijdrage van de Postcode Loterij wil Natuurmonumenten de eerste 1.000 hectare van de Marker Wadden inrichten. Maar hoe kom je af van al het slib onder water? Baggeren van het meer is door het zwevende slib geen optie.

Slibvangput

Om het slib af te vangen gaan Deltares en Boskalis een grote slibvangput aanleggen. De ondergrond van het meer bestaat nu uit een laag van ongeveer 5 meter fijne sedimenten; silt en lutum. Daaronder ligt een grofzandige laag. Deltares heeft een speciaal model ontwikkeld waarmee de slibhuishouding in het Markermeer kan worden doorgerekend. De berekeningen geven aan dat de oplossing zit in luwtestructuren, een slibput, een groot moeraseiland en zachte vooroevers.

Slibvang maakt het water weer helder; project Marker Wadden.
Natuurmonumenten

De put van twee kilometer lang en vierhonderd meter breed wordt binnenkort gegraven. De put komt dwars op de (Zuid-Westen) wind te liggen in het noordoostelijke deel van het Markermeer. De maximale diepte van de put wordt vijftig meter. Vanaf het begin wordt de zuiverende werking van de put intensief bewaakt. Dat een diepe put slib vangt staat al vast, maar hoe dat proces exact verloopt en welk effect de put zal hebben op de helderheid van het water in het Markermeer is niet bekend. Daarom worden de stappen in het proces nauwkeurig bewaakt op windrichting, watertemperatuur, slibconcentraties, golfslag, diepte etc. Die kennis is handig om in de toekomst gericht met zwevend slib om te kunnen gaan.

Het zand dat vrijkomt kan gebruikt worden voor dijkverzwaring, voor de bouw van golf- en windbrekers en voor de aanleg van buitendijkse bouwlocaties. Verder liggen er nog een aantal voorstellen voor het creëren van luwtegebieden met golf- en windbrekers en het aanleggen van oeverlanden en moeraszones langs de kust om het water in ieder geval in een deel van het Markermeer helder te krijgen.

Zie ook:

Meer over slib en geotechniek op Wetenschap24:

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 april 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.