Je leest:

Man-vrouw

Man-vrouw

Auteur: | 16 juni 2010

Komen mannen van Mars en vrouwen van Venus? Komen man-vrouwverschillen door genen en hormonen of door opvoeding en cultuur? Of zijn de overeenkomsten tussen de seksen eigenlijk groter dan de verschillen?

Test je kennis van de seksen in Lab W24

Vrouwen kunnen net zo goed kaartlezen als mannen, mannen zijn net zo zorgzaam als vrouwen en mannen en vrouwen denken even vaak aan seks. Of niet? Test je kennis van de seksen in Lab W24, de nieuwe testomgeving van Wetenschap24 waar je als bezoeker via artikels en quizzen verrast wordt met nieuwe kennis en verdieping.

Lab W24 is een testomgeving binnen Wetenschap24 waar je als bezoeker via artikels en quizzen verrast wordt met nieuwe kennis en verdieping. Door wisselende thema’s – zoals het eerste thema over man/vrouw verschillen – krijg je telkens weer nieuwe inzichten vanuit de wetenschap. Je bevindingen en testuitslagen kun je vervolgens delen met je vrienden.

Man-vrouwverschillen

John Gray verdient er tien miljoen dollar per jaar aan: het feit dat mannen en vrouwen volgens hem zo verschillend zijn, dat ze net zo goed van andere planeten hadden kunnen komen. Dat laatste is natuurlijk niet het geval. We zijn allemaal geëvolueerd op aarde en de uitdagingen die we tijdens die evolutie tegenkwamen hebben bepaald hoe onze genen en hersenen er nu bij staan. Aan de andere kant zijn we natuurlijk geen oermensen meer, met al die moderne fratsen als wetenschap, filosofie en techniek. Als we kijken naar mannen en vrouwen gaat de discussie vooral over wat een grotere rol speelt: die moderne fratsen of onze oeroude genen? Nurture of nature?


Venus en Mars

Ilja van Dam

Normaal gesproken kijken wetenschappers bij nature-nurturevraagstukken naar eeneiige tweelingen, bij voorkeur tweelingen waarvan de broers of zussen gescheiden worden opgevoed. Die tweelingen zijn namelijk qua genen voor 100 procent aan elkaar gelijk, maar de omgeving waarin ze opgroeien is verschillend. Door te berekenen in hoeverre ze toch overeenkomen, kun je te weten komen of een eigenschap erfelijk is of niet. Er is alleen een probleem: er zijn natuurlijk geen eeneiige tweelingen waarvan de een een jongetje is en de ander een meisje. En daarom zijn we er juist op dit gebied nog steeds niet definitief uit of mannen en vrouwen nu verschillen omdat ze anders worden opgevoed, of omdat ze zo zijn geëvolueerd.

Evolutie: hij uit jagen, zij in de grot?

Sommige wetenschappers (zoals Steven Pinker en David Buss) denken dat moderne mannen en vrouwen zich anders voelen en gedragen omdat ze in de toekomst andere rollen hadden. De oerman had, in hun lezing, als voornaamste taak om uit jagen te gaan en eten te verschaffen aan zijn gezin. De oervrouw zorgde ondertussen voor de kinderen en verzamelde vruchten en noten als aanvulling op het maal.


Waarom mannen en vrouwen even goed kunnen inparkeren…

Asha ten Broeke

Het stenen plafond

Asha ten Broeke

Uit eten in de steentijd

Asha ten Broeke

Opvoeding: hij een auto, zij een pop?

Veel feministische wetenschappers denken dat juist de opvoeding zorgt voor grote verschillen tussen mannen en vrouwen. Jongens en meisjes worden niet met andere hersenen geboren, maar zijn dan juist nog hetzelfde. Man-vrouwverschillen ontstaan omdat we haar een pop geven en hem een auto.


Jongetjesaap speelt liever met autootjes

Asha ten Broeke

Pril sekseverschil in ruimtelijk inzicht

Asha ten Broeke

Verschillende opvoeding voor jongens en meisjes?

Aurélie Lange

Op school: hij goed in wiskunde, zij goed in taal?

Eenmaal op school blijkt dat jongens en meisjes niet precies hetzelfde presteren in de vakken rekenen (later: wiskunde) en taal. Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen. De eerste: jongens hebben van nature een brein dat beter is wiskunde, bijvoorbeeld omdat in de oertijd mannen uit jagen gingen en daarvoor een superieur ruimtelijk inzicht nodig hadden, terwijl vrouwen vooral sociaal invoelend en communicatief moesten zijn ten behoeve van de opvoeding van de kinderen. Een andere verklaring is dat we zo overtuigd zijn van dit idee, dat we de verschillen tussen jongens en meisjes onbewust zelf creëren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als we (zonder erbij stil te staan) een meisje dat erg goed is in wiskunde als ‘ijverig’ beschrijven, terwijl een jongen met even goede cijfers ‘talent’ heeft.


Waar zijn de wiskundevrouwen?

Asha ten Broeke

Ouderwets idee haalt wiskundeprestaties van moderne schoolmeid onderuit

Asha ten Broeke

Wiskundekloof? Gebrek aan emancipatie!

Asha ten Broeke

Het probleem met de jongens

Asha ten Broeke

Meisjes leren sneller

Marlies Kraaij

Eenmaal volwassen: hij werkt, zij zorgt?

In Nederland werken veel meer vrouwen in deeltijd dan mannen. Dit kan komen doordat vrouwen van nature betere verzorgers zijn dan mannen, terwijl mannen competatiever en agressiever zijn en daardoor meer klaarspelen op het werk. Maar het moederschapsideaal is in onze cultuur ook erg sterk aanwezig: een goede mama is veel thuis bij haar kinderen, en vertrekt niet vijf dagen per week naar kantoor.


Het moedergen

Asha ten Broeke

Mama plus twee

Asha ten Broeke

Nederlandse moeders werken niet

Kahliya Ronde

Nederlandse topvrouw heeft geen ballen nodig

Asha ten Broeke

Hormonen: hij onder invloed van testosteron, zij niet?

Testosteron heeft nogal de naam een mannelijk machohormoon te zijn. Mannen hebben er bovendien veel meer van in hun lijf dan vrouwen. Daarom denken veel wetenschappers dat testosteron zorgt voor sommige belangrijke man-vrouwverschillen, zoals het sekseverschil in agressiviteit. Andere wetenschappers denken dat dit een fabeltje is, bijvoorbeeld omdat we uit onderzoek weten dat testosteron ook bij vrouwen hun gedrag beïnvloed.


Dit komt níet door testosteron

Asha ten Broeke

Vraag je vrouw maar waar de sleutels zijn

Asha ten Broeke

Tussen de oren: hij een rationeel brein, zij een emotioneel brein?

Het idee dat mannen rationeler zijn en vrouwen emotioneler, is al minstens zo oud als Aristoteles. Evolutiepsychologen denken dat dit komt doordat vrouwen vroeger meer met kinderen en sociale zaken bezig waren: een emotionele antenne is dan niet onhandig. Andere onderzoekers wijzer erop dat je helemaal niet kunt spreken van een ‘typisch’ vrouwenbrein of een ‘typisch’ mannenbrein. Al was het alleen al omdat onze hersenen zich erg gemakkelijk aanpassen aan de omstandigheden, zodat ze ons hele leven lang flexibel genoeg zijn om te blijven leren.


Vrouwenbrein heeft andere software

Dini Hogenelst

Meisjesrat krijgt mannenbrein

Asha ten Broeke

Stereotypen: zijn hij en zij meer gelijk dan verschillend?

Er is natuurlijk nog een derde optie in het nature-nurturedebat: het idee dat mannen en vrouwen helemaal niet zoveel van elkaar verschillen als John Gray en consorten ons willen doen geloven. Eigenlijk zijn alle wetenschappers het hier wel een beetje mee eens. De verschillen tussen de mannen en vrouwen (als groep) zijn namelijk erg veel kleiner dan de verschillen tussen individuen onderling. Als je een willekeurige man en vrouw van de straat plukt, kan het dus zomaar zijn dan hij veel empathischer is, en zij veel agressiever. Waarom maken we ons dan zo druk over man-vrouwverschillen? Misschien komt het omdat stereotypen (m/v) een belangrijke rol spelen in onze cultuur.


Het idee m/v

Asha ten Broeke

Mars en Venus gaan van bil

Asha ten Broeke

Seksist zonder het zelf te weten

Asha ten Broeke

De echte vrouw bestaat niet

Asha ten Broeke
Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 16 juni 2010

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.