Je leest:

Man is rationeel, vrouw intuïtief

Man is rationeel, vrouw intuïtief

Auteur: | 27 augustus 2010

Of althans, dat concluderen drie Australische wetenschappers nadat ze 520 zorgprofessionals ondervroegen. Maar klopt het ook? Wie zich even verdiept in de statistiek van dit onderzoek, komt erachter dat de kop ‘Mannen en vrouwen even rationeel’ beter was geweest.

Is rationeel nadenken moeilijker voor vrouwen dan voor mannen?

“Mannen hadden een grotere voorkeur voor rationeel redeneren dan vrouwen en omgekeerd hadden vrouwen een voorkeur voor intuïtief redeneren”, concluderen de drie Australische wetenschappers Sladek, Bond en Philips in een binnenkort te verschijnen publicatie in het vakblad Personality and individual differences. Maar uit hun daadwerkelijke onderzoeksresultaten blijkt iets anders.

De onderzoekers vroegen een groep van 520 proefpersonen om op een schaal van 1 tot 5 in te vullen hoe rationeel of intuïtief ze waren. De mannen scoorden op ‘rationaliteit’ gemiddeld een 4.0, terwijl de vrouwen gemiddeld een 3,9 scoorden. Bepaald geen enorme seksekloof, dus. Op ‘intuïtie’ was het verschil iets groter: hij scoorde 3.1 en zij 3.4.

Merk overigens op dat niet alleen de mannen (4.0 versus 3.1) maar ook de vrouwen (3.9 versus 3.4) hoger scoorden op ratio dan op intuïtie. Beide seksen geven dus de voorkeur aan rationeel nadenken, en niet aan vertrouwen op hun intuïtie.

Cijfers en statistiek

Laten we deze cijfers eens wat beter bekijken. Wetenschappers die psychologisch onderzoek doen, gebruiken – als het goed is – twee manieren om te kijken of een verschil als dit wel echt relevant is. De eerste manier is om te kijken of het verschil niet door toeval zou kunnen komen. Dat was in het Australische onderzoek niet het geval: de kans op toeval was kleiner dan 1 procent.

De tweede manier is om te kijken of hoe het verschil tussen mannen en vrouwen zich verhoudt tot de individuele verschillen tussen vrouwen onderling en mannen onderling. Want stel nou dat vrouwen zelf variëren van superrationeel tot superintuïtief, dan wordt zo’n klein gemiddeld m/v-verschil een stuk minder indrukwekkend. En dat is ook in dit onderzoek het geval. De rationaliteitsscores van mannen en vrouwen verschillen 0.1 punt, terwijl de standaardafwijking (dat is de maat voor variatie) voor mannen onderling 0.4 punten is, en voor vrouwen onderling 0.5. Conclusie: de verschillen tussen de seksen zijn veel kleiner dan de verschillen tussen individuen (m/v).

Voor de score op intuïtie gold een gemiddeld man-vrouwverschil van 0.3 punten, bij een standaardafwijking van 0.5, zowel voor de vrouwen onderling als de mannen.

‘Mannen en vrouwen zijn even rationeel’

De hobbels en bobbels in de publicatie van Sladek en collega’s zijn helaas niet zeldzaam in het onderzoek naar man-vrouwverschillen. De Amerikaanse psycholoog Janet Hyde ontdekte in 2005 al dat de meeste sekseverschillen weliswaar niet op toeval berusten, maar zo piepklein zijn dat ze volledig in het niet vallen bij de individuele diversiteit die zowel mannen als vrouwen aan de dag leggen. Toch beweren de Australische wetenschappers in hun publicatie dat “sekseverschillen in de manier van nadenken onmiskenbaar waren”.

Veel journalisten hebben vervolgens niet de tijd om de statistische analyses van zo’n paper grondig te bekijken, zoals we hierboven deden, en nemen gewoon de conclusies van de wetenschappers over. Misschien verschijnen er over Sladeks onderzoek straks wel koppen als ‘Vrouwen kunnen niet rationeel nadenken’ of ‘Mannen weten hun intuïtie niet te vinden’. Terwijl de kop van die stukken, en van dit artikel, eigenlijk iets had moeten zijn als ‘Mannen en vrouwen zijn nagenoeg even rationeel’.

Meer lezen?

Lees alles over man-vrouwverschillen in het Kennislinkdossier (m/v)

Bronnen

Sladek, Bond en Philips (verschijnt binnenkort, sinds 21 augustus 2010 online). Age and gender differences in preferences for rational and experiential thinking. Personality and individual differences

Hyde (2005). The gender similarities hypothesis. American psychologist, 60 (6), pagina 581-592.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 27 augustus 2010
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.