Je leest:

M.C. Escher

M.C. Escher

Auteur: | 25 januari 1999

Op 17 juni 1998 is het honderd jaar geleden dat de graficus Maurits Cornelis Escher in Leeuwarden geboren werd. Het werk van Escher is nauw met wiskunde verbonden. Zijn honderdste geboortedag is daarom een goede reden om een heel nummer van Pythagoras aan Escher te wijden.

Zelf beweerde Escher altijd dat hij van wiskunde geen snars begreep. Zijn middelbare school-tijd in Arnhem was geen succes; alleen de tekenlessen volgde hij met plezier. Hij bleef twee maal zitten en zakte voor zijn eindexamen. Zijn vader wilde dat hij architect zou worden, maar uiteindelijk werd de graficus S. Jessurun de Mesquita zijn leermeester. Escher kreeg van hem een degelijke opleiding in tekenen en grafische technieken. Zijn eerste tekeningen, linoleumsneden en houtsneden zien er traditioneel uit: het zijn portretten, stillevens, stadsgezichten en landschappen.

Alhambra

In 1936 bezoekt Escher het Alhambra paleis in het Spaanse Granada, waar hij de prachtige Moorse ornamenten bestudeert. Dit bezoek markeert een keerpunt in Eschers werk. Vanaf dat moment zal bijna elke Escher prent een ‘beeldgedachte’ gaan uitdrukken. Regelmatige vlakvullingen en andere wiskundige patronen vormen steeds vaker de ingredienten van een vreemde of zelfs onmogelijke wereld. We zien ongebruikelijke perspectieven, bolspiegelingen, onmogelijke figuren, handen die zichzelf tekenen, monniken die trappen op en aflopen zonder hoger of lager te komen en nog veel meer wonderlijke zaken.

Internationale belangstelling

Ter gelegenheid van het Internationale Mathematische Congres dat in 1954 in Amsterdam plaatsvindt, wordt een expositie van Eschers werk georganiseerd die veel belangstelling trekt. Escher zelf schrijft een boek Regelmatige vlakverdeling en houdt over dat onderwerp een aantal lezingen. In 1960 geeft Escher in Cambridge op uitnodiging een voordracht op een groot internationaal congres van kristallografen. Geleidelijk aan stijgt Eschers bekendheid. In 1966 wijdt Scientific American een uitvoerig artikel aan zijn grafische werk, en in 1971 wordt het boek De werelden van M.C. Escher een bestseller. Escher kan dan echter niet lang meer van zijn grote roem genieten: op 27 maart 1972 overlijdt hij in het Diakonessenhuis te Hilversum.

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Pythagoras (KWG).
© Pythagoras (KWG), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 25 januari 1999
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.