Je leest:

Letters en klanken onder de scan

Letters en klanken onder de scan

Het aanleren van letter-klank koppelingen is erg moeilijk voor dyslectische kinderen. Hersenonderzoek kan helpen om dyslexie beter te begrijpen.

Cognitieve neurowetenschap is een redelijk nieuw vakgebied, zegt Nienke van Atteveldt. Het is een discipline die probeert de relatie tussen de hersenen en gedrag te ontrafelen. En de Universiteit Maastricht is een geweldige plek om daarmee bezig te zijn.

“Lezen is een heel belangrijke vaardigheid in de huidige kennismaatschappij. Gesproken taal is ouder en natuurlijker dan geschreven taal. Niet alleen in de evolutie, maar ook in de ontwikkeling van het individu. Omdat mensen beginnen met gesproken taal, is het belangrijk dat ze leren hoe de spraakklanken van een taal gerepresenteerd worden door de letters. Het aanleren van letter-klank koppelingen is ook precies de stap die erg moeilijk is voor dyslectische kinderen. Maar er is nog weinig bekend over hoe dit in de hersenen gebeurt. Mijn project heeft als doel daar meer inzicht te krijgen. Ik maak daarbij gebruik van de methode functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), waarmee het mogelijk is hersenactiviteit te bekijken die wordt opgewekt door bepaalde stimulatie. Door proefpersonen letters en klanken te laten zien en horen terwijl ze worden gescand, hebben we kunnen uitzoeken welke hersengebieden betrokken zijn bij het associëren van letters en spraakklanken.”

Het aanleren van letter-klank koppelingen is ook precies de stap die erg moeilijk is voor dyslectische kinderen. Maar er is nog weinig bekend over hoe dit in de hersenen gebeurt.

Maatschappelijk belang

“Wat me altijd erg geboeid heeft, is de relatie tussen hersenen en gedrag: hoe leidt de werking van de hersenen tot wat we allemaal kunnen – waarnemen, spreken, lezen. fMRI is hierbij een heel geschikte methode. Mijn eigen onderzoek is redelijk fundamenteel, terwijl het maatschappelijke belang van het overkoepelende project groot is. De resultaten leveren nieuw onderzoeksmateriaal om leesontwikkeling en dyslexie beter te begijpen.”

Eén van de beste

“Cognitieve neurowetenschap is een redelijk nieuw vakgebied, waarin veel disciplines samenwerken om de relatie tussen de hersenen en gedrag te ontrafelen. Denk aan Psychologie, Biologie, Biomedische Technologie, Wiskunde, Geneeskunde. In de capaciteitsgroep Neurocognitie van de Universiteit Maastricht is die kennis volop aanwezig. Wat fMRI-expertise betreft is het zelfs één van de beste groepen in Nederland. Zeker nu de faculteit een eigen MRI-scanner heeft, is het een geweldige plek voor fMRI-onderzoek.”

Nienke van Atteveldt (1977), Neurocognitie, Faculteit der Psychologie. Haar promotie-onderzoek maakt deel uit van het prestigieuze project ‘Dyslexia genes and neurobiological pathways’ (zesde kader programma van de Europese Unie). Publiceerde in 2004 met UM-collega’s Elia Formisano, Rainer Goebel en Leo Blomert in het gezaghebbende tijdschrift Neuron. Ontving onder meer de Graduate Student Award (International Multisensory Research Forum 2005) en de Travel Award (10th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping 2004).

Dit artikel is een publicatie van Research Magazine Universiteit Maastricht.
© Research Magazine Universiteit Maastricht, alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 21 maart 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.