Je leest:

Labyrint: CO2

Labyrint: CO2

Auteur:

CO2, ofwel koolstofdioxide. We willen er niet teveel van uitstoten. Maar de auto aan de kant laten staan, daartoe zijn we ook niet bereid. Wat als we die CO2 nu eens omzetten in brandstof? Dat kan, en nog rendabel ook. Zondag gaat Labyrint op Ned 2 over dit broeikasgas.

CO2 in Labyrint:

Het DIFFER-instituut uit Nieuwegein ontwikkelde een manier met plasma’s om CO2 op duurzame wijze om te zetten in koolstofhoudende brandstoffen, zoals methaan. Het systeem werkt als volgt: maak eerst een brandbaar gas van CO2, en vang later het vrijkomende CO2 weer op en maak er opnieuw een brandbaar gas van met energie uit duurzame bron.

Verder in Labyrint aandacht voor andere kringlopen, zoals die bij een boerderij in Uddel. Daar worden van het gas van koemest de boerderij en huizen in de omgeving verwarmd. En wordt koeienpis gebruikt om kroos en alg te kweken, wat vervolgens weer gebruikt wordt als voer voor de koeien.

Labyrint, het wetenschapsprogramma van NTR en VPRO, zondag om 19:55, Nederland 2.

CO2, wat moet je ermee?

De consensus onder wetenschappers is dat er door de verbranding van fossiele brandstoffen zoveel CO2 in de atmosfeer is gekomen, dat een wereldwijde temperatuurstijging onvermijdelijk lijkt. Het moet er dus uit, of er mag in elk geval niet meer CO2 bij komen. Onderzoekers hebben verschillende oplossingen bedacht, waarvan recycling en ondergrondse opslag de grootste kanshebbers zijn.

Groene energie

Een manier om te voorkomen dat er teveel CO2 in de lucht komt, is door CO2 te verbruiken bij het opwekken van energie. De natuur is hier een expert in. Algen, planten en zelfs koeien zijn energiefabrieken die, direct of indirect, energie opwekken uit water, licht en CO2. De opdracht aan ons: vind een manier om dat zo efficiënt mogelijk te doen.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 22 november 2013

Discussieer mee

0

Vragen, opmerkingen of bijdragen over dit artikel of het onderwerp? Neem deel aan de discussie.

LEES EN DRAAG BIJ AAN DE DISCUSSIE