Je leest:

Laagbetaalde werknemers de dupe van flexibele arbeidsmarkt

Laagbetaalde werknemers de dupe van flexibele arbeidsmarkt

Auteur: | 6 september 2007

Laagbetaalde werknemers profiteren niet van flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zij zijn beter af in een streng gereguleerde arbeidsmarkt zoals de Duitse. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Dimitris Pavlopoulos. 12 september promoveert hij op zijn proefschrift Wage mobility patterns in Europe.

Wanneer je van baan verandert, is de kans op een hoger loon groter dan wanneer je in dezelfde functie en bij dezelfde werkgever blijft. Tenminste, dat lijkt logisch. Uit onderzoek van Pavlopoulos blijkt het tegenovergestelde. Juist in landen met een flexibele arbeidsmarkt en dus een hoge baanmobiliteit zoals Groot-Brittannië, is de loonmobiliteit niet het hoogst. Soepele ontslagregels, tijdelijke contracten en flexibele arbeidsuren blijken niet altijd gunstig voor loonmobiliteit. Ook het tegenovergestelde, een streng gereguleerde arbeidsmarkt zoals in Duitsland, is niet alles voor loonmobiliteit. De grootste kans op loongroei bestaat in landen die een flexibele arbeidsmarkt combineren met inkomens- en werkzekerheid, zoals Nederland en Denemarken.

Laagbetaalde werknemers zijn beter af in Duitsland dan in Nederland.

Voor laagbetaalde werknemers ligt het nog net iets anders. Zij profiteren het minst van een flexibele arbeidsmarkt, zo blijkt uit Pavlopoulos’ empirische onderzoek. Laag betaalde werknemers zien hun loon gemiddeld meer veranderen dan hoog betaalde werknemers, maar voor de groei van hun loon zijn ze beter af in een streng gereguleerde arbeidsmarkt zoals de Duitse, dan in een markt met minder regulering zoals de Britse of de Nederlandse. Jonge werknemers hebben in Nederland zelfs de minste kans om de lage loongrens te passeren.

Duitsland is zo gunstig voor laagbetaalde werknemers door het stagesysteem. De meerderheid van de Duitse jonge werknemers doen een stage van twee of drie jaar voordat ze zich formeel op de arbeidsmarkt begeven. Dit systeem, dat veel kritiek te verduren heeft, zorgt voor een geleidelijke overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Jonge werknemers die enkele jaren stage lopen, hebben meer kans op een hoger loon na verloop van tijd dan werknemers die hun loopbaan starten op een arbeidsmarkt die slecht aansluit op het onderwijs, zoals in Groot-Brittannië maar ook in Nederland.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 06 september 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.