Je leest:

Kosmisch geweld blijkt goudmijn

Kosmisch geweld blijkt goudmijn

Auteur: | 8 september 2011

Waar komen goud en andere zware elementen in het heelal vandaan? Jarenlang hebben astrofysici zich er het hoofd over gebroken. Nu zijn er sterke aanwijzingen dat goud ontstaat als resultaat van een extreem heftige kosmische gebeurtenis: de botsing tussen twee neutronensterren.

De zware elementen in het heelal zijn afkomstig uit de kernen van sterren. Door de hoge temperatuur en druk die daar heersen treedt kernfusie op. In de zon smelten waterstofkernen bijvoorbeeld samen tot een heliumkern. Omdat een heliumkern iets lichter is dan de vier waterstofkernen die nodig zijn om zo’n heliumkern te maken, komt een deel van de massa vrij in de vorm van energie. In sterren die zwaarder zijn dan de zon kunnen uit helium nog zwaardere kernen ontstaan.

Op deze manier ontstaan stapsgewijs steeds zwaardere elementen. Maar volgens de huidige theorieën kunnen elementen zwaarder dan ijzer niet in sterkernen zijn ontstaan. Het produceren van een ijzerkern door middel van een fusiereactie kost meer energie dan dat het oplevert. Toch bestaan er in het heelal vele soorten zwaardere elementen dan ijzer. Denk bijvoorbeeld aan lood of goud.

Om elementen zwaarder dan ijzer te maken moeten atoomkernen in relatief korte tijd bestookt worden met grote hoeveelheden neutronen. Het is lange tijd een raadsel geweest onder welke omstandigheden deze chemische processen zich voordoen. Lang dachten astronomen dat zware elementen als goud gevormd werden onder invloed van extreme kosmische gebeurtenissen zoals supernova’s: de enorme uitbarsting van energie waarmee een zware ster aan het einde van zijn levenscyclus komt.

Voor lange tijd bleef het bij dergelijke speculaties en modellen die maar half klopten. Van zeker de helft van alle zware elementen konden wetenschappers de herkomst niet verklaren, maar de oplossing voor het vraagstuk is nu in zicht. Volgens gedetailleerde computermodellen die onderzoekers van het Max Planck Institute for Astrophysics hebben opgesteld moet de herkomst van het kostbaarste metaal op aarde gezocht worden in een andere extreme kosmische gebeurtenis, namelijk de botsing van twee neutronensterren.

Computersimulatie van twee neutronensterren die met elkaar botsen.

Extreem geweld

Een neutronenster ontstaat aan het einde van de levenscyclus van een ster met een massa van 1,4 tot 3 zonsmassa’s. Een neutronenster bestaat – de naam zegt het al – geheel uit neutronen. Deze ontstaat wanneer een ster aan het einde van zijn leven onder zijn eigen gewicht ineenstort en alle protonen en elektronen samensmelten. Neutronensterren hebben een extreem hoge dichtheid en zwaartekracht.

Waar twee zware sterren een dubbelster hebben gevormd, kunnen twee om elkaar heen wentelende neutronensterren overblijven. Door hun wederzijdse zwaartekracht cirkelen deze in de loop van miljoenen jaren steeds dichter naar elkaar toe om uiteindelijk in een extreem gewelddadige botsing samen te smelten.

Uit computersimulaties blijkt dat gedurende een aantal fracties van seconden de omstandigheden in het extreem hete plasma dat tijdens deze botsing wordt afgeworpen, ideaal zijn om zware elementen te produceren. Dit komt met name door de aanwezigheid van grote hoeveelheden neutronen. Uit de simulaties blijkt dat in het plasma wel 5000 verschillende soorten zware isotopen kunnen ontstaan.

Volgens de astronomen zijn botsingen tussen neutronensterren verantwoordelijk voor de creatie van het grootste deel van de zware elementen in het heelal. Hun berekeningen – gebaseerd op de computersimulaties en een schatting van het aantal botsingen tussen neutronensterren die zich in het verleden hebben voorgedaan – komen overeen met de door de onderzoekers waargenomen hoeveelheden zware elementen.

Meteorieten

Min of meer gelijktijdig hebben onderzoekers van de universiteit van Bristol onderzocht waar het goud vandaan komt dat in de aardkorst gevonden wordt. Het is mogelijk dat de aarde al in een vroeg stadium grote hoeveelheden goud en andere zware metalen bevatte, maar deze zouden in de richting van de kern gezakt moeten zijn in de tijd dat de jonge aarde nog een bol vloeibaar gesteente was.

Uit het Britse onderzoek – dat gepubliceerd wordt in Nature – blijkt dat het goud dat zich heden ten dage in de aardkost bevindt, afkomstig moet zijn van meteorietenregens uit de ruimte. De onderzoekers hebben hiervoor miljoenen jaren oud gesteente uit Groenland onderzocht.

Een groot deel van het goud dat op dit moment gedragen wordt in dure juwelen of opgeslagen ligt in bankkluizen is ooit ontstaan tijdens onvoorstelbaar heftige botsingen tussen neutronensterren. Miljoenen jaren daarna is het spul door meteorieten naar de aarde gebracht. Als je daarbij stilstaat is het geen wonder dat goud zo kostbaar is.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 08 september 2011
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.