Je leest:

Koken op waterstofgas

Koken op waterstofgas

Auteur: | 17 oktober 2012

Duurzame energie van zonnepanelen is op Ameland omgezet in waterstof en daarna geïnjecteerd in een klein aardgasnet. Op deze mix van aard- en waterstofgas (1 op 5) blijk je uitstekend te kunnen koken. De techniek Power-to-gas kan helpen om duurzame energie in te passen in bestaande energie-infrastructuur.

Het gas onder Slochteren raakt ooit op, maar er komt nieuw waterstofgas bij. Veertien huishoudens op Ameland hebben zonder technische problemen vier jaar gekookt en hun huis verwarmd op een mix van aardgas en waterstofgas. Er is vervolgonderzoek nodig, maar de proef laat zien dat waterstof geproduceerd met duurzame energie van zon en wind bijgemengd kan worden in het aardgasnet.

Stroom van de zonnepanelen op de achtergrond stroomt als (waterstof-) gas naar de appartementen op de voorgrond.
Joulz

Flexibeler omgaan met energievoorraad

Energie in gasvorm, de waterstof, is gemakkelijk op te slaan en te transporteren, in tegenstelling tot de elektriciteit uit zonnecellen en windmolens. Met zo’n buffer kunnen we flexibeler omgaan met onze energievoorraad. Waterstofgas opwekken kan al met een simpele huis-tuin-en-keuken-installatie.

De gedachte is dat op termijn waterstofgas in het landelijke gasnet kan worden gemengd met biogas van boerderijen, waardoor er steeds meer duurzame energie stroomt naar Nederlandse huishoudens. Het past in de grote overstap van fossiel naar duurzaam.

Grote steden produceerden vroeger ‘stadsgas’ in gasfabrieken. Het stadsgas bevatte ook al waterstofgas.
Wiki Commons

Vier jaar durende test

Waterstof is een kleiner molecuul dan methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas. Daarom was er in het onderzoek extra aandacht voor lekkages. Verder heeft waterstofgas een lagere energiedichtheid dan aardgas.

Het project op Ameland wilde vooral onze gasinfrastructuur aan de tand voelen: kunnen het fornuis en de leidingen het aan en kunnen we er goed mee koken en stoken? Dat zochten GasTerra, Joulz, Stedin en de gemeente Ameland uit in een vier jaar durende test. Na grondige controle van het gasnet en de fornuizen stroomde aardgas met waterstofgas naar een klein appartementencomplex.

Het waterstof in de gekozen mengverhouding heeft geen invloed op de leidingen, materialen en gastoestellen, concludeert Kiwa Technology, die de metingen verricht. Ook de bewoners zijn tevreden. Duurzame energie van het dak kunnen we dus in een handzame vorm gebruiken, opslaan, verhandelen en vervoeren.

Waterstof produceren

Hoe zet je duurzame stroom om in waterstofgas? Bij de productie van waterstof worden koolwaterstoffen uit leidingwater omgezet in waterstofgas. Vloeibaar water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. In het project op Ameland gebeurde dat in een kleine Amerikaanse electrolyser op wasmachineformaat. De input is ordinair kraanwater met eventueel een toevoeging voor de juiste geleidingsgraad. In een uur tijd maakt het apparaat ruim 1 m3 waterstofgas aan. Een computer met sensoren in de mengleiding zorgt met kleine injecties voor de juiste verhouding (1:5).

Electrolyser op wasmachineformaat
Joulz

Projectleider Albert van der Meer van infrastructuurbedrijf Joulz: “Het injecteren van waterstofgas is een stap vooruit in de Nederlandse Energietransitie. We delen de projectinformatie met andere partijen, maar de vervolgstap is nu aan anderen. Bijmengen op grote schaal is vooral interessant voor hogedruknetten en het landelijke gasnet. Het waterstofpercentage zakt dan wel wat, want oude gastoestellen kunnen hoge waterstofpercentages niet aan.”

Power to gas

Shell werkt samen met het Engelse National Grid aan waterstofinjecties in het Engelse gasnet. De energie komt van windparken, vooral op momenten dat er veel wind is en de stroomprijs laag. In Noord-Duitsland gaan GasUnie en Greenpeace waterstofgas injecteren in het Duitse gasnet (eigendom van GasUnie).

Waterstofgas in het gasnet is genomineerd voor de wedstrijd Enlightenmentz dat lichtende voorbeelden voor een duurzame toekomst in het zonnetje zet. De prijzen van Enlightenmentz of the year 2012 worden op 1 en 2 november bekend gemaakt tijdens het congres Energy 4 Next Generations II. Het congres is in Science Center NEMO, waar ook een kleine tentoonstelling aan de ideeën wordt gewijd.

Zie ook:

Injectie van duurzaam geproduceerd waterstofgas zorgt voor een vlotte distributie van duurzaam geproduceerde energie.
flash_nerd, Flickr.com
Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 17 oktober 2012
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.