Je leest:

KNMI volgt vogeltrek met weerradar

KNMI volgt vogeltrek met weerradar

Het KNMI gaat de vogeltrek in kaart brengen met behulp van Doppler weerradars en een speciaal voor dit doel ontwikkelde mobiele vogelradar, de superfledermaus. De weerradar wordt meestal gebruikt om neerslagverwachtingen te maken.

De Doppler functie van de radar is geschikt voor windwaarnemingen en biedt informatie over de sterkte en richting van de wind op verschillende hoogtes in de atmosfeer.

De vogeltrek verstoort het signaal van deze radars. Nader onderzoek aan de hand van metingen stelt de onderzoekers in staat de Doppler radar beter op de vogeltrek af te stemmen en de kwaliteit van de radargegevens verder te verbeteren.

Wellicht is het monitoren van de vogeltrek een nieuwe toepassing voor het netwerk van meer dan 150 weerradars in Europa waarover het KNMI tegenwoordig de leiding heeft. Met name voor de militaire luchtvaart zijn gegevens van de veelal laagvliegende vogels van belang. Bovendien is informatie over de vogeltrek van belang in verband met de verspreiding van ziektes zoals de vogelpest.

Met de doppler-radar kunnen de bewegingen van neerslagdeeltjes in een buienwolk worden gezien. Het systeem signaleert het frequentieverschil tussen de uitgezonden en de teruggekaatste radiogolfstraling. Het verschil in echobeeld tussen naar de waarnemer toe en van de waarnemer af bewegende neerslagdeeltjes wordt op het scherm met verschillende kleuren weergegeven.

In totaal worden twee meetcampagnes georganiseerd, de eerste start op 20 augustus in De Bilt en Soesterberg en wordt op 24 september vervolgd in Wideumont/St. Hubert België). De tweede meetcampagne vindt plaats in maart 2008 bij Trappes (Frankrijk).

Speciale vogeltrekradar (superfledermaus). (bron: KNMI)

Het vogeltrekproject wordt gefinancierd door de European Space Agency (ESA) in het kader van het “Integrated Applicaties Program” en uitgevoerd door het KNMI in samenwerking met de Nederlandse (en Belgische Luchtmacht, de nationale meteorologische diensten van België en Frankrijk en het Zwitsers Ornithologisch Instituut.

Een ander type radar waarmee men de vogeltrek kan volgens is de Flycatcher radar. De kegel boven op de radar is de doelvolgantenne, de grote balk daaronder de zoekantenne. Parallel aan de doelvolgantenne kijkt een videocamera mee. Overdag kunnen de vogels daarmee worden herkend.

De snel ronddraaiende rondzoekradar geeft een kaartbeeld van de omgeving met alles wat er vliegt. Door middel van een joystick kan één enkele vogel uit dit beeld worden geselecteerd, waarna de bovenste doelvolgantenne er de hoogte bijzoekt en dit doel vervolgens gaat volgen. Dit levert een driedimensionaal vliegpad en vaak ook vleugelslaginformatie op. (bron: Koninklijke Luchtmacht)

Zie ook:

Dit artikel is een publicatie van Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
© Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 21 augustus 2007
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.