Je leest:

Kloof tussen burgers en politici overdreven

Kloof tussen burgers en politici overdreven

Auteur: | 3 juli 2006

De kloof tussen burgers en de lokale politiek is helemaal niet zo groot. Burgers en politici zijn het zelfs eens over de grootste problemen binnen de gemeente. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschapper Harry van der Kaap. Woensdag 5 juli promoveert hij op zijn proefschrift Politieke representatie en lokale democratie aan de Universiteit Twente.

Van der Kaap concludeert dat op lokaal niveau burgers en politici het grotendeels eens zijn over de grootste problemen van de gemeente en de richting waarin de oplossingen voor die problemen gezocht moeten worden. Ze zijn bijvoorbeeld eensgezind in het belang dat ze hechten aan de aanpak van de verkeersveiligheid, het behoud van een zwembad en het verbeteren van sportvoorzieningen. Over de precieze aanpak van de problemen in de gemeente verschillen burgers en politici soms wel.

Van der Kaap deed onderzoek in dertig Nederlandse gemeenten met minder dan 30.000 inwoners. Terwijl uit ander onderzoek blijkt dat burgers niet veel vertrouwen in ‘de overheid’ en ‘de politiek’ hebben, laat zijn onderzoek zien dat de kloof tussen overheid en burger in ieder geval niet voortkomt uit een verschil in mening over de inhoud van het beleid. Er is grote overeenstemming over de politieke agenda. Het lijkt erop dat de ontevredenheid van burgers over de politiek niet direct iets te maken heeft met wat de overheid levert.

Van der Kaap komt tot een tweede opvallende conclusie: het maakt voor de kwaliteit van de besluitvorming in de lokale politiek eigenlijk niet uit of de gemeenteraad een goede afspiegeling vormt van de bevolking. Het feit dat vooral hoger opgeleide mannen van middelbare leeftijd politiek actief zijn, maakt de overeenstemming tussen burger en politiek niet kleiner. Hoewel het om andere redenen wel goed kan zijn dat de sociaal-demografische samenstelling van de gemeenteraad een afspiegeling is van de gemeente, is dit voor de kwaliteit van de politieke besluitvorming niet relevant.

Als de kloof tussen burgers en overheid niks te maken heeft met de inhoud van de politiek, waarmee dan wel? Van der Kaap suggereert dat de ontevredenheid van burgers veroorzaakt kan worden door de manier waarop besluitvorming tot stand komt, door het beeld dat de media scheppen van de politiek of doordat politici hun werk niet goed verkopen omdat in debatten vooral die punten naar voren komen waarover onenigheid bestaat.

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 03 juli 2006
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.