Je leest:

Klimaatverandering houdt El Niño ongewijzigd

Klimaatverandering houdt El Niño ongewijzigd

El Niño’s hebben een enorm effect op de wereldwijde temperatuur. Geen El Niño betekent een kouder jaar; een El Niño zorgt voor een gemiddeld warmer jaar. Maar wat is de invloed van de verwachte verdere opwarming van de aarde op El Niño? Promovenda Sjoukje Philip deed onderzoek en verwacht dat er niet zoveel zal gebeuren met El Niño.

El Niño zal door het versterkte broeikaseffect waarschijnlijk niet heviger worden dan nu. Dat stelt Sjoukje Philip, die de afgelopen vier jaar op het KNMI onderzoek deed naar El Niño-voorspellingen door klimaatmodellen. Zij verdedigt haar proefschrift “Exploring mechanisms in climate models” op maandag 30 november a.s. aan de Universiteit Utrecht.

El Niño beïnvloedt het weer in grote delen van de wereld. Een juiste voorspelling van dat fenomeen is dan ook van groot belang. Uit het onderzoek bleek dat sommige klimaatmodellen El Niño al vrij realistisch nabootsen. Deze modellen laten geen grote veranderingen zien. “Er verandert heel veel aan het klimaat, maar de effecten op El Niño werken elkaar allemaal tegen zodat de optelsom klein is”, aldus Sjoukje Philip.

De werking van El Niño in een notendop. Er bestaat echter ook een koude variant: La Niña. Hierbij is er meer warm water aanwezig rond Australië ten opzichte van de normale omstandigheden.
NOAA

Klimaatmodellen zijn het voornaamste hulpmiddel om het klimaat ver vooruit te voorspellen. El Niño behoort tot de grootste natuurlijke klimaatschommelingen op de aarde. Het is de benaming voor een opwarming van het zeewater in de Stille Oceaan die eens in de drie tot zeven jaar voorkomt.

El Niño is de sleutel voor maand- en seizoensverwachtingen en biedt mogelijkheden om ook de gevolgen van weersomstandigheden, zoals aanhoudende droogte of overvloedige regen te voorspellen. Zo is de huidige El Niño al een half jaar geleden voorspeld.

Het effect van El Niño op de temperaturen in de Stille Oceaan.
NOAA

Op de langere termijn is het belangrijk te weten hoe de opwarming van de aarde El Niño van karakter doet veranderen: wordt El Niño heftiger of rustiger? Uit het onderzoek blijkt dat de veranderingen in El Niño waarschijnlijk klein zijn ten opzichte van de natuurlijke grilligheid van het weer. Andere effecten van de klimaatverandering zijn veel belangrijker.

Sjoukje Philip onderzocht of de werking van El Niño zoals beschreven in de modellen overeenkomt met de werkelijkheid. Normaal koelt warmer zeewater relatief snel af. Bij El Niño echter kan een afwijking van een paar graden maanden achtereen blijven bestaan omdat de opwarming ook de wind beïnvloedt. Tijdens El Niño wordt daardoor warm water aangevoerd naar de westkust van Zuid-Amerika en wordt verhinderd dat koud water uit de diepe oceaan omhoog komt. Ook het feit dat boven het warme water van een El Niño meer stormen voorkomen bleek een grote rol te spelen. Klimaatmodellen zijn inmiddels zo ver geperfectioneerd dat enkele modellen in staat zijn om deze factoren redelijk na te bootsen. Deze modellen voorspellen dat El Niño in deze eeuw niet wezenlijk van karakter zal veranderen.

Referentie:

S.Y. Philip, 2009. Exploring mechanisms in climate models. Proefschrift

Zie verder:

Dit artikel is een publicatie van Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI).
© Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), alle rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 23 november 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.