Je leest:

Kleiner zusje van Stonehenge ontdekt

Kleiner zusje van Stonehenge ontdekt

Auteur: | 7 oktober 2009

Ongeveer anderhalve kilometer verwijderd van het beroemde monument Stonehenge, is een vergelijkbare, maar iets kleinere steencirkel ontdekt. Dit hebben onderzoekers van de universiteit van Sheffield afgelopen weekend bekend gemaakt.

De cirkel heeft een diameter van 10 meter en is omringd door een aarden wal. Archeologen tasten wat de datering betreft nog in het duister. C14 datering van herten-gewei gevonden in de cirkel zou hierover meer informatie kunnen geven. De datering van de cirkel wordt vooralsnog geschat tussen 3000 en 2400 voor Christus, zo’n 5000 jaar oud dus.

De stenen zelf zijn inmiddels verdwenen, maar in de 27 gaten van de nieuwe cirkel zijn Doleriet-steenresten gevonden. De nieuwe cirkel is daarom ‘Bluehenge’ genoemd, vanwege de blauwige kleur van de Dolerietstenen die waarschijnlijk in de gaten hebben gestaan. Sommige van de stenen waaruit Stonehenge is opgebouwd zijn ook van Doleriet. Het is mogelijk dat de stenen van Bluehenge in een latere tijd hergebruikt zijn om Stonehenge uit te breiden.

Stonehenge is een prehistorisch bouwwerk in Zuid-Engeland dat bestaat uit een cirkelvormige aarden wal. Hierbinnen is een cirkel gebouwd van enorme staande stenen. Stonehenge is ongeveer 2300 jaar voor Christus gebouwd. Over de functie van Stonehenge zijn wetenschappers het nog steeds niet met elkaar eens. Eén theorie is dat het een astronomische kalender betreft. Een ander is bijvoorbeeld dat Stonehenge vroeger een rituele heilige plaats was waar belangrijke religieuze evenementen plaats vonden.

De onderzoekers vermoeden dat Bluehenge met Stonehenge verbonden was door middel van een pad, dat leidde van de rivier Avon met Stonehenge als eindpunt. “Stonehenge en Bluehenge moeten daarom niet los van elkaar gezien worden, maar als onderdeel van een groter geheel”, concluderen de archeologen van de universiteit Sheffield.

Het ontbreken van aardewerk, dierenbotten, voedselresten, en vuurstenen-werktuigen is een indicatie dat er geen bewoning heeft plaats gevonden. Bij Stonehenge zijn daarentegen wel veel crematieresten gevonden. Dit is aanleiding voor de theorie dat de rivier Avon het ‘domein van de levenden’ – gemarkeerd door archeologische vondsten van Neolithische huizen stroomopwaarts – verbond met het ‘domein van de doden’, gemarkeerd door Stonehenge en Bluehenge. De functie van Bluehenge op zichzelf is voor de onderzoekers nog niet geheel duidelijk, maar het zal wellicht een rituele functie hebben gehad. Professor Mike Parker Pearson van de Universiteit Sheffield spreekt het vermoeden uit dat Bluehenge wellicht de plaats was waar men gecremeerd werd, en hun stoffelijk overschot uiteindelijk bij Stonehenge begraven werd.

De verwachting is dat de onderzoekers in februari meer details over Bluehenge kunnen geven.

Zie verder

Persbericht

Dit artikel is een publicatie van NEMO Kennislink.
© NEMO Kennislink, sommige rechten voorbehouden
Dit artikel publiceerde NEMO Kennislink op 07 oktober 2009
NEMO Kennislink nieuwsbrief
Ontvang elke week onze nieuwsbrief met het laatste nieuws uit de wetenschap.